Наградата „Венцислав Занков”

The Ventsislav Zankov Award

Der “Ventsislav-Zankov-Preis“

Наградата „Венцислав Занков”

Или

силата на несъвършенството


Наградата „Венцислав Занков” е основана от български гражданин, който е живял в България от 1962 година и е опознал богатия културен живот на страната и на региона и е убеден в техния творчески и духовен потенциал, както и в силата и възможностите на изкуството да конституира свят.

За 2008-ма година наградата се обезпечава финансово по проекта
A-A-H! [ All About Him] на Goethe- Institut Bulgarien и в-к “39 грама” и цели да стимулира и популяризира значението и присъствието на визуалните изкуства и особено творчеството на по-младото поколение в публичното пространство в България и Европа.

Наградата „Венцислав Занков”за 2008 (1000 euro) се присъжда в рамките на конкурс по проекта A-A-H!

 

 

A-A-H!project носителят на наградата за 2008 >> http://zankov.info