2013 - "1:1 Расим говори" 128' - документален, автор В. Занков,

format   16:9 Pal, mp4, 1920x1080 stereo

 пред камерата - Красимир Кръстев  - Rasssim - един от емблематичните съвременни художници на България

премиера  2011 - център за култура и дебат Червената къща