2016 Сутрешно кафе /Morning coffee/  – игрален, късометражен 16’34”   format   16:9 Pal, mp4, 1920x1080 stereo

 

сутрешно кафе  
Венцислав Занков


Синопсис
I част  - Неназован мъж  /50 г/ си сипва кафе добавя мляко и захар, пие кафе, пуши цигара, става, слага си шапката и шлифера и излиза без да каже нищо и без да погледне разказвача. Разказвачът поема главата си  в ръце и плаче. Разказвачът е жена /33 г/. Събитието е напускането на мъжа, раздяла. Сутрешната рутина в пиенето на кафе се превръща в радикално събитие.

Във  II част  разказът на сутрешната рутина на пиене на кафе  е сведена до преминало събитие,   като единствено остава моментът на празнотата на мълчанието - неназована жена с дълга коса заситнала гледа отнесено през прозореца, а цигара запалена забравена гори между пръстите й  - не поглежа и не проговаря на партньорката си, сякаш е забравила, че не е сама. Неназована жена с черна къса коса е насреща, но също мълчи, очакващо.. Очакването е прекъснато от просто действие, жената става, за да си тръгне. Краят е отворен. Екстериор, ден, 3 високи комина на ТЕЦ, които не димят. Вятър.

III част.  Сутрин. Момиченце /2г./ излиза от стаята, там остава бабата /80г/ сама на масата, пие кафе,  загледана през прозореца, денят напредва, бабата стои и избледнява в пространството. Настъпва вечер.Стаята е празна. Нощ.   

линк за сваляне
http://zetmag.org/zankov/cinema_projects/morning_coffee/morning_coffee_2016.mp4

 

Morning coffee /сутрешно кафе/

2016

16’34’’

Drama

Bulgaria /България/

 

 

Morning coffee ву Ventsislav Zankov

Annotation
Three sections are revealed in three episodes, preceded by inner psychological absence by one of the characters. A man separates with his wife alienated, two young women within the silence of the worn-out words, attending the already lost relationship between them, one grandma stays alone at the table and fades into space and into the memories of the little girl, who grows up. The one sure thing is one used coffee maker

 

Synopsis

1 part – An unnamed man poured his coffee, add milk and sugar, drink coffee, smoke a cigarette, puts on his hat and coat and leaves without saying anything and without looking narrator, narrator takes his head in his hands and cries. The narrator is a woman/33 y/.The event is the leaving of the man, separation. The morning routine in coffee drinking became a radical event.

In 2 part the narrator’s morning routine of drinking coffee is reduced to past event, it’s one thing left is the empty silence- unnamed woman with long hair frozen watches through the window, lit cigarette forgotten burns between her fingers- doesn’t look and doesn’t talk to her partner, like she has forgotten that she is not alone. Unnamed woman with short black hair is opposite of her, but also keeps silent, expectantly…The expectation is interrupted by a simple activity, the woman stands up in order to leave. The end is opened. Exterior, day, 3 high chimneys, that don’t smoke. Wind.

3 part – Morning. Little girl/2y./ leaves the room, the grandma /80y/ stays on the table, drinks coffee, watches through the window, the day is progressing, the grandma stays fading into space. Comes the evening. The room is empty. Night.

 

cast

I PART

based on the
“Déjeuner du Matin”
(breakfast in the morning)
poem  by Jacques Prévert


Iveta Grigorova-Zankova 
Ventsislav Zankov

II PART

Antonia Milcheva
Tzveta Ermenkova

 

III PART

Bojana
Stojanka Kalinkova

VO

Violina Hristova
Petia Petkova

 

Cinematography
Andrey Asparuhov

 

Film Editing 
V. Zankov

 

Color correction & composing
Georgi Svetlomirov

 

Sound 
V. Zankov

Director’s Assistant
Antonia Milcheva

 

 

Director
Ventsislav Zankov

 

Production
No Blink!
VZF
NBU