1989 СБХ Шипка 6, София: Венцислав Занков - самостоятелна изложба работи върху хартия