2005 'мъртри линии' deadlines

венцислав занков "ТОЙ" 02-17.12 2005 галерия "Райко Алексиев" София
ventsislav zankov 'him' project painting, sculpture&neoromantism 02.-17.12.2005 Sofia

about / относно /

предистория

opening 02.12.2006
performances 02.12.2005

"Седем Булки Храчат"
"Какво е искал да каже авторът"
публика /audience

exhibition

multimedia

media coverage/ медии
support / подкрепа
related

Мъртви линии
Предистория

2002
White Male & Straight project.

Обикновените хора/артисти, които не влизат в приоритетните категории и интереси, касаещи малцинствени проблеми, расови, религиозни и сексуани различия, не са в полезрението нито на конфликта между половете, нито са със хомосексуална ориентация, имат също правото да заявяват гласно и да защитават своята позиция на обикновени, средностатистически човешки същества, които се занимават с изкуство и култура, без да бъдат обвинявани и причислявани към сексистки, мачистки, секстантски, сектантски и други, произтичащи от гореспоменатите заявени различия понятия и терминология.
Това е проект, който защитава правото на изказ, действие и поведение на обикновения човек, който по стечение на обстоятелствата, е бял /индоевропейска раса/, хетеросексуален, моногамен, арелигиозен, аполитичен, аглобален, по-скоро локален, живеещ в страната, където се е родил израснал и възпитал, т.е не е, нито е нито имигрант със своите страсти и вълнения като такъв. Днес е много по-лесно да си друг, различен, отколкото да си еднакъв, по-лесно се привлича вниманието на обществото, по-успешни са публичните и артистични изяви, по-атрактивни са медиите и подкрепящите изкуството организации. Да откриеш необикновеното във "винаги същото" - това е истинското предизвикателство! Екзотиката и другостта я оставяме за културния туризъм и за местните културтрегери.
Цел на проекта
Без да засенчва проблемите на малцинствата, да очертае и защити чрез средствата на съвременното изкуство периметрите на една естесвена и обикновена човешка дейност и битие, като я опази от квалификации и определения като мачизъм, сексизъм и прочее и я съхрани и осмисли като необходимо и жизнено важно човешко поведение. В борбата за равноправие, равнопоставеност и човешко достойнство да защити равенството и правата на тези, които не са различни. Проектът има за цел да защити баланса в двойката Същото/Другото. За Другостта се е изписало, разсъждавало и направило много, като винаги отправната система се е явявало Същото. Опирайки се на Другостта, проектът е насочен към преосмисляне и редефиниране като философска и артистична практика на Същото.

2003 -2004 "Всичко за Мъжа" Нестабилни състояния
Насоченото и изостреното внимание към ролята, мястото и значението на начините на присъствие на жената в обществото, идеята за равноправие и правото на идентичност, нейната социална и личностна идентификация, повдига въпроса за липсващата реципрочност при анализ и разглеждане на случващото се около мъжа в резултат на активните промени, свързани права и правови защити и измененото присъствие на жената, жените в обществото. Идеята на проекта е да предостави платформа за визуална и теоретична интерпретация на промените в ролята, статуса и значението на присъствието на мъжа в съвременния свят.
Пътека на анализ и разбиране.
Психично >> Социално >> Интерпретации /Образи и символи/.

Актуални въпроси:
Доколко и как се променя ролята и мястото на мъжа в обществото и доколко и как това рефлектира и има ли промени в личните и интимни взаимоотношения между мъж/жена, мъж/мъж , жена/жена.
Дали феминизмът довежда до маскулинизацията на света, заимствайки мъжките модели на поведение, присъствие и манталитет?
Какво е мястото на мъжа в съвременното общество, как се адаптира той към новите мъжко-женски отношения, без да на навлиза в пред-определени територии с негативни конотации като "мачизъм", "сексизъм", "сексуален тормоз"?
Какво става с личната психологическа идентификациа на мъжа във времето, когато изкуственото осеменяване е ефективна практика, а мъжът се превръща в анонимен донор срещу заплащане?
Как съвременната еманципирана жена вижда ролята на мъжа в своя личен живот?
Какво е и има ли закономерности в поведението на мъжа вследствие на психическите напрежения, породени от изменененията в присъстивето на мъжа в обществото?
Защо и какво прозивеждат клишетата на представянето на мъжа като обект на желания /в рекламата/?
Какво от мъжкото припознават хомосексуалистите в себе си и как възприемат хетеросексуалните от мъжки пол?
Как се възприемат лесбийките, когато заемат мъжката роля, и как те възприемат хетеросексуалните и хомосексуалните от мъжки пол?
Какво става с фигурата на "Бащата" и изменя ли се позицията на мъжа в нея?
Какво означава мъжка идентификация, как и дали правово може да бъде защитена? Стереотипи и негативни конотации.
Как съвременното изкуство третира мъжа извън политически коректните теми?
Идентификациите в Интернет и виртуалният мъж?
Унисекс култура vs религиозния фундаментализъм
Доколко настъпилите промени на социално изравняване на жените влияе върху представянето на мъжете в социалния живот и в интимните взаимоотношения?
Променят ли се и как стереотипите на възприемане на мъжа в масовата култура?

Задачи:
Да предостави поле и пространство за различни гледни точки, виждания, анализи и интерпретации на ролята, мястото и значението на конструкцията "мъж".Да проследи и разкрие динамиката и трансформациите на присъствие на мъжът в обществото.
Да анализира и интерпретира идентичности, действие и поведение на мъжът с негативни обществени коннотации.
Да анализира и интерпретира стереотипите на присъствие на фигурата на мъжа в масовата визуална култура.
Да анализира и интерпретира присъствието и трансформащиите в мъжката сексуалност и проявите й във визулното публично пространство.
Да проследи и интерпретира клишетата в предубежденията към възприемането на конструкцията "мъж".
Цели:
Краткосрочни
Да въведе темата за "фигурата на мъжа - присъствие и трансформации" в общественото пространство.Да инициира обществен дебат за случващото се около разбирането за мъжа както в локален контекст, така и на фона на съвременните социални процеси и тенденции в европеийския и американизирания модел на цивилизованост.
Дългосрочни
Чрез въвеждане проблематиката около измененията и динамиката на психичната и социална конструкция "мъж" да спомага за поддържането на динамичното равновесие в разбирането за пол, социална, личностна и психическа идентификация.


2004 "Мъжът в преход"

Дебат с участието на Илия Илиев (социален антрополог), д-р Давид Иерохам (психиатър), Вергиния Захариева (психотерапевт). Модератор: Миглена Николчина. Поглед и на художника Венцислав Занков.
На 8 март, Международния ден на жената, ще направим един опит за анализ на това какво се случва със социалната роля на мъжа в години на преход. Как се справя той и как преживява рязко увеличената безработица, промяната на структурата на икономиката, свързана с отварянето на "женски" работни места (услуги) и затварянето на "мъжки" (тежка индустрия), загубата на социален статус, изравняването на статуса на мъжката и женската роля?
Какви са границите на функционалността на феминисткия дискурс?
Какви са параметрите на психологическия натиск, на който е подложен съвременният български мъж?
Можем ли да говорим за типично "мъжки" психологически проблеми на "прехода"?
Илия Илиев (социален антрополог) - "За непродуктивността на феминисткия дискурс при анализа на проблемите на обществото днес".
д-р Давид Иерохам (психиатър) - "Преходът, мъжете, психологична проблематика на мъжа в периода на прехода".
Вергиния Захариева (психотерапевт) - "Последствия от изравняването на социалния статус на мъжката и женската роля".
и Венцислав Занков, художник, човекът, който ни насочи към темата.

Модератор: Миглена Николчина
8 март (понеделник), 2004 г., 18.00 ч.
Гьоте институт - София, ул. "Будапеща" 1


2004 2-ри юни
ПРОЕКТ 2 ЮНИ - ЧЕТЕНЕ В ЧЕСТ НА БОТЕВ

(Съвременен прочит)
Проект на Венцислав Занков, част от проекта "Всичко за мъжа - нестабилни състояния"
Реализиран със съдействието на БГО "Джемини" и галерия "Мургаш".
координатор: Ивана Мурджева
powered by [E80] association - Exit Strategies&Projects

Версия за Ботев и съвременния му прочит.
"... а на небето слънцето спряно сърдито пече..."
Днешният, агресивният, безпардонният феминизъм разви и наложи своята представа за функционирането, своята регулация в присъствието и значението на пола в обществото, разви своя език и понятийна система, като ги наложи като универсални и единствено възможни в проблематичното поле на пол - идентификация - общество. Самото това поле е дефинирано от този език. Език, който утвърди и утвърждава разделяне и разделение на човека, човешкото същество - некоректно е такова писане, където човекът не е ясно обозначен и разделен на той/тя на he/she. Ултимативен език, който деноминира универсалността на "man", като прави ясно разбирането, че мъжът не може да бъде повече соларен; слънчевият знак и символ не може повече да носи мъжкостта, защото този символ съдържа и заплахата за универсалност. Въведената от феминизма "коректност" на говорене за мъжа изисква той да се описва като male-man нещо като мъжки човек, но не налага същото да се използва за жената тя все още си остава жена /woman/ вместо female man нещо като женски човек.
Език, който мъжкостта като соларно присъствие*, странно припознато като универсално, проява на "ян", "слънце" и "небе", нарича и определя като "мачизъм", понятие, което със самото си въвеждане, е с ясно негативни конотации.
Език, който в своята ултимативност, която не допуска друго говорене, единствено "кореткното" говорене е в него и чрез него.
Език, който се прилага без алтернатива.
Приложен този език и това говорене към Ботев като фигура, личност, поезия, става ясно, че той е мачо, поезията му мачистка, може би и секситка.
Налага се преосмислане, друг прочит или на Ботев, или на ползването на феминизма и категориалната му система.
©2004 Венцислав Занков
* Луната, лунното се проявява в отразяване, в изменчивостта; в капризността на отразяване на светлината. Феминизмът, днешната жена, отказва идентификация с тази същност. И ако има криза на символите и символния порядък, описващ мъжко-женското единство, апокалиптичната картина, когато луната пада, а слънцето изобщо не изгрява, е напълно реална.

2004 ноември Страст, Страх
живопис, скулптура , графика
галерия "Кръг +"

Сведени сме до биологичното, до съществуване с цел оцеляване. Примитивно и физическо. Животински и първичен страх от студа, глада и болката. Любовта е секс - ебане - тяло и телесност; сокове и хормони; или... интерес, полза. Търсене и предлагане - пазарна икономика. Пазар на телесност. О-телесяване. Нищо по-възвишено от подсигуряване на екстрите в живота, Животът се оказва "екстра"- да си на топло, светло; нахранен, облечен, пък и наебан е екстра. Да не се блъскаш в градския транспорт - също. К'во му трябва на човек!
Или търсене на утеха от самотата в оцеляването, в допира, докосването… Нищо лично. Първичен инстинкт в оголеността на екзистенцията. Личното е личен интерес, трасиращ маратона на живота. Fuck&Fear.

2005 "ТОЙ" мъртви линии
2-14 декември,
галерия Райко Алексиев

Самотата, Пътя и Тъгата

 

contact

powered by ventsislav zankov ©2006 Венцислав Занков

back to sections: [performances] [painting] [sculpture] [multimedia/video] [projects]