[ТОЙ]
живопис, скулптура и нео-романтизъм

02-14 декември 2005
галерия "Райко Алексиев"
откриване 02.12.2005 от 18.00 часа
акция "Седем булки храчат" *

[enter][влез]

Като че ли вече по традиция, в края на годината, художникът Венцислав Занков намира начин да смути столичното арт-пространство с мащабните си интерпретации на подходящи за премълчаване теми.
Той. Къде е той, призракът, рицарът, мъжът -мечта, какво става, стана с Него. Защо? След противопоставянето, битката между половете, след неговата агония и смърт, следва ли възкресение на Него. Възможно ли това. Възможно ли е мъжко-женските човешки взаимоотношения да се ре-конструират в преоткриване на с-по-деляне отвъд социалният натиск на тяхното обективиране през оптиката на gender и политически коректното говорене за пол и общество.
Предисторията е в проектите- "White Male& Straight"2002, "Всичко за мъжа (нестабилни състояния)2003-2004", "Втори юни , четене в чест на Ботев" 2004, "Страст и страх"-ноември 2004 (живопис, скулптура и графика, галерия Кръг +) Последователност в темите но и различния в подхода на автора в използването визуалния език в търсене на човешкото - не онова универсално, изхабено глобално и глобализирано унифициране на човек и човешки права, а близкото, личното, интимното, в споделената самота между двама или в невъзможността за с-поделяненето й.

"Той" - 2-14 декември 2005 (живопис и скулптура, галерия Райко Алексиев)
Вместо създаването на зрителски комфорт, отказ от унифицирането на езика (ежедневно, медийно, политическо) вместо услужливото предлагане на предварително разчетени кодове за възприемане, сложно интерпретирани обекти с необходимата дистанция от зрителя, толкова колкото е нужно за възприемането на специфичното в живописната реалност .
Тематичният кръг и живописен език на Венцислав Занков отказват да бъдат еуфорично третирани като коледната награда за "постоянния зрител", защото:
"Той" предполага известно съсредоточаване отвъд посланията на релаксиращата култура и достигане на все още непознатата за нашата сцена загадка - Неоромантизъм.
"Той" експонира успешно живопис и скулптура с различни гледни точки към обща тема, сякаш са сложен ребус от думи с непонятен смисъл, но най-неочаквано обединени от ясни за играещия послания.
"Той" не представлява директна покана за комуникация, а опит за споделяне на автономни светове в непознатото неороматическо отнасяне на личната към общата и недвусмислена реалност.
"Той" на Венцислав Занков е следващата стъпка след Страстта и Сраха, очевидно необходима, но и рязко различна, очевидно в същата посока, но и рязко в страни, Очевидна само ако допуснете Реалността малко да ви нарани.
------------------------------------------------------------------
* Образът на "Седем булки храчат" се появи някъде по средата на жицата, в разговор с Ива Яранова и поради това е с неясно авторство.
Образът на "Седем булки храчат" е възможен поради съдействието на модна къща "Ирида"
В. Занков

[enter][влез]


zankov.net

Ventsislav Zankov - "7 BRIDES SPITTING"
EXHIBITION
from the creator of "39 GRAMS"

RAIKO ALEXIEV UNION OF BULGARIAN ARTISTS
Sofia
125 G. S. Rakovski Str.

from 2 December 2005 (fri) until 14 December 2005 (wed)

Ventsislav Zankov - "7 BRUIDEN SPUWEN"
TENTOONSTELLING
van de Schepper van "39 GRAMS"

RAIKO ALEKSIEV UNIE VAN BULGAARSE KUNSTENAARS
Sofia
125 G. S. Rakovski Str.

van 2 December 2005 (vrij) tot 14 December 2005 (woe)