“The Ecstasy of St. Theresa”
265x212cm, oil on canvas, 2008
2006-2008 “Angel Terminators
and the Ecstasy of St. Theresa” Series
“The Ecstasy of St. Theresa
265x212cm, oil on canvas, 2008
2006-2008 “Angel Terminators
and the Ecstasy of St. Theresa” Series
“She feels good...” 255x183cm,
2008 charcoal/acryl on pasteboard
a draft drawing to
“The Ecstasy of St. Theresa” Series
Stabbed in the back: The Red Angel” 200x200cm,2006-2007, oil on canvas
“Angel Terminators and the Ecstasy of St. Theresa” Series
“A Leap into the Empty Blue”, 265x210cm, oil on canvas,
2006-2007 “Angel Terminators and the Ecstasy of St. Theresa” Series
“Fast and Furious: Strong and Yellow”
255x183cm
oil on canvas, 2006-2008
“Angel Terminators and
the Ecstasy of St. Theresa” Series
„Слънцето е в моите коси,
можеш с ръка да го докоснеш”

265x210cm маслени бои/платно
Из серията „Ангели-унищожители и екстазът на св. Тереза”
„Екстаз - раздай се”, 200х200cm креда, акрил върху картон
Из серията „Ангели-унищожители и екстазът на св. Тереза”
2006-2008
“Falling Man on Yellow Background”,
265x210 cm, oil on canvas
2006 -2008 “Angel Terminators and the Ecstasy of St.Theresa” Series
„Да бъдем точни”,
255х183cm креда, акрил върху картон
Из серията „Ангели-унищожители и екстазът на св. Тереза” 2006-2008
 
„Екстазът, пружина на тялото”
200х145cm креда, акрил върху картон
Из серията „Ангели-унищожители и екстазът на св. Тереза” 2006-2008
“Дано не е истина “
маслени бои/платно, 208x255cm, 2005
„Свободна любов” 265х200см, маслени бои /платно, 2005
“И по-бързо, и все надолу “маслени бои/платно, “Faster and Further Down”200x256cm, oil on canvas, 2005
животно 200x256cm, oil on canvas, 2005
„Соковете, Тялото, Цялото” ,
200х200см , 2004 маслени бои/платно
„Любовни животни”
м.б./ платно, 265х200см, 2004 Из серията „Страст, Страх” 2003-2004