zero gravity by ventsislav zankov
изглед на празната зала и визуализация със закачени картини в мащаб с разстоянието между колоните
 

каталогът към проекта" Гравитация НУЛА" се реализира с подкрепата на
Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ