каталогът "Гравитация Нула" можете да го намерите в:

книжарниците на НБУ

СБХ Шипка 6 на входа/портиера/

в електронен вид ето тук :: catalogue*каталогът [4.0 Mb pdf]