Румяна Николова - "Подменени идеали" списание ИДЕАЛЕН ДОМ 2011октомври стр32; 34