основателите на INTERSPACE

Красимир Терзиев, Венцислав Занков, Петко Дурмана

снимка Мисирков/Богданов

К.Е.В.А 1998