guash on paper 1999-2000

самостоятелна изложба към национални есенни изложби
“Визия и звук” , Пловдив 2000 , куратор Галина Лардева

каталог на проекта “Визия и звук”

 tempera, watercolour, gold paint, silver-bronze, charcoal, pencil, opaque white, gold leaf and silver leaf on paper
good girls...

GOOD GIRLS GO TO HEAVEN; BAD GIRLS GO EVERYWHERE or 
THE BUTTERFLYES OF MY NIGHTMARES tempera, gold paint, crayon on paper 260x180 cm, 1999

wet, wet, wet, 
tempera, silver-bronze
crayon on paper
200x200 cm
1999

Bloody lips, tempera on paper, 200x200cm 1999
Кръв по устните, темрера върху хартия
she likes me!  [Nostalgia,] 
tempera, gold paint, crayon on paper, 200x200 cm, 1999[private collection]
She can’t decide what to do,
tempera, crayon on paper
200x200 cm 1999
[private collection]
Celebrating freedom
tempera, crayon on paper
200x200 cm, 1999 [private collection]
the art of drawing motocycle 
tempera, silver-bronze, crayon on paper 200x200cm 1999


dreams doesn't come true

tempera, gold paint, silver-bronze, crayon on paper 200x300cm 1999 
мечтите не стават реалност темпера вурху хартия 200х300 см 1999

 

 

[back]