Ventsislav Zankov "some days" серия 2013-2019

Венцислав Занков "happy days" живопис серия 2013-2019

Венцислав Занков: "some days" paintings, oil on canvas. 2013-2019, 'O, Happy days' solo ehxibition by V.Zankov 2014, Rayko Aleksiev gallery, Sofia

2013_02_11_280x207_cm
1

2013_04_10_280x207_cm
2

2013_07_12_280x207_cm
3

2013_12_10_280x207_cm
4

2013_15_11_207x186cm
5

2013_17_11_280x207cm
6

2013_21_12_440x207cm
7

2013_22_11_280x207_cm
8

2013_24_11_280x207_cm
9

2013_27_10_265x212cm
10

2013_28_09_265x210cm
11

2013_29_12_420x207cm
12

2014_07_02_440x207cm
13

2014_11_04_me_gallery
14

2014_25_01_280x207cm
15

2019_IMG_9191_crop_levels
16

2019_IMG_9195_crop_levels-100x100cm
17

2019_IMG_9307_100x100cm
18

2019_IMG_93051_100x100cm2
19

ventsislav zankov