LIMES AGONIAE actions by ventsislav zankov 1991 -1992 >>the gallery of the Union of bulgarian artists
http://zankov.net
1992
vzankov@yahoo.com

limesGview2 limesGview2a limesGview2b limesGviewBW2_duo limesGviewBW_duo
limesGview_a limesGview_b      

2, АГОНИЯТА КАТО АБСТРАКЦИЯ 
кръвта като знак
за- нарушена ц цялостност
- нарушен цикъл
- разсейване и загуба на енергия
- деструктивна промяна на състоянието 
- насилие
- болка
- агония
ВТОРА ЧАСТ
изложбена зала

Представяне на отпечатъците като картини - монохромен, абстрактен експресионизъм в кафеникаво на бял фон с текстове на латински в черно.
в залата се експониран също и увеличени и оконтрастени фото репродукции в черно-бяло на стари немски замъци.

home results_ description of the exhibition/описание на изложвата