ГРАНИЦАТА НА АГОНИЯТА
1991
агонията може да бъде безкрайна, но има граница-смъртта
/художествен акт в три части/

1.АГОНИЯТА КАТО РЕАЛНОСТ /безкрайността на болката е ограничена/ [description]
кръвта като материалност 
- цвят /познат/
- топлина /телесна/
- мирис /сладникав/
- визкозитет/ променящ се във времето

от течност към гъста желирана маса/

ПЪРВА ЧАСТ
кланицата
Регистриране на атонията. Появата на кръв, нейната видимост може да означава началото й
вземане на отпечатъци от кръв върху бели платове:
- от "мястото на убиване на животните 
- от транжираните животинстки части
- от земята под конвейерите 

 


2, АГОНИЯТА КАТО АБСТРАКЦИЯ 
кръвта като знак
за- нарушена ц цялостност
- нарушен цикъл
- разсейване и загуба на енергия
- деструктивна промяна на състоянието 
- насилие
- болка
- агония
ВТОРА ЧАСТ

[изложбена зала] [desctiption] [view] [описание]

Представяне на отпечатъците като картини - монохромен, абстрактен експресионизъм в кафеникаво на бял фон с текстове на латински в черно.
в залата се експониран също и увеличени и оконтрастени фото репродукции в черно-бяло на стари немски замъци.

3, АГОНИЯТА КАТО ЕЖЕДНЕВИЕ /просмуканите с кръв дрехи трудно се перат!/
ежедневието на насилието или кръвта като пигмент


ТРЕТА ЧАСТ
ревю

Представяне на колекция от официални дамски рокли /в бяло/, обработени
както следва:
снема се отливка от женски торс, от който се прави матрица позитива на .матрицата /който представлява отлeтия женски торс/ се облича с вече ушита рокля /роклите са бели/; така сложената рокля се залива в областта на торса артистично с кръв, като се дава сметка за модела на роклята; след което роклята се притиска с негатива матрицата - калъпа се отваря след като кръвта засъхне. По този начин колосаната с кръв рокля носи формата на голото тяло/торс/ На необработените с кръв места, дрехата пада свободно. Накрая дрехата се надписва на латински, като се наименува модела и годината.
Текстът е в златно. Аксесоарите се определят допълнително,
Ревюто е съпроводено с прожекция на черно-бели диапозитиви от ежедневието на града.