LICHT, MEHR LICHT /1991 нереализиран/
/Смъртта на една звезда/
Светлината може да бъде ограничена-
Тя може да притежава свой хоризонт-в смъртта на една звезда, хоризонт, който никога не може да достигне и премине,
Хоризонта на събитията.
Светлината в мрака

-    отделяне на светлината В мрака
-    определяне на мрака със светлина

ВИДОВЕ МРАК СПОРЕД СВЕТЛИНАТА
или мракът като функцияна светлината - емпирично доказателство в пет части
/електромагнитен Пърформанс във видимата част от спектъра/

Предварителни условия
-    мъртво помещение/пространство/
-    наблюдател/и/
-    енергия


Реализация
-    смяна на принципно различни източници на светлина, проточваща се във времето с паузи от мрак
-    музикален фон - аудиолекции и отделни изрази от учебни програми на различни езици - изходен материал
* ALEXANDER 
* ENGLISH 901
* DEUTSCH FUER AUSLEANDER
* SANS FRONTIERE

Място на протичане на доказателството - субекта 
КРАЙНА ЦЕЛ- проникване в мрака

[back]