projects in progress
[2004-2006] zankov
[english version]

shortcut project 2007 [bg]


Fast food /за душата/


"90 минути"

Номерът На Венци
/изкуството е цирк/

Коронясването на Венцислав Занков
Проект за една картина

1:0.681

E-80: the New Fragrance
for Him
[bg] [engl]

[more projects]