погребално бюро
"УТРО"

това е мястото където можете да оставите в покой 

вашите
            неродени идеи
вашите 
               остарели идеи
вашите 
            недоносени идеи
вашите 
            убити идеи
вашите 
           мъртви идеи
вашите 
           скапани идеи
вашите 
            съмнения
вашите 
            угризения
вашият
             морал


 ние погребваме вашата същност  най-добре!
                 

 1. Издаване на сертификат-смъртен акт  за погребана същност/идея,  където е отбелязана датата  и часът на насъпилата смърт, последвало погребение или кремиране, името на човека предоставил  идеята/съцността, както и кратко описание на идеята /същността. Отбелязва се  виртуалният парцел и място на погребаната/кремираната идея/същност.

2. Всеки посетител на нашите гробища може да оттаде дължимото на изгубените и ненавременно похабени идеи, като прибави своя коментар, мнение и чувства породени от изгубената идея/същност.

3. Всеки посетител при наличието на достатъчно сила, талант и възможности може да възкреси всяка една погребана идея, като отдаде дължимото на името на човека предоставил идеята на нашите гробища

4. На наша територия злоупотребата с неродени или погребани идеи и имената на техните автори е невъзможна. Със сертификата-смъртен акт,  всеки, предоставил на погребално бюро "УТРО"  своя идея/същост за погребване, съхраняване, мумифициране или кремиране винаги може при необходимост да докаже своето авторство/автентичност, бащинство/майчинство; произхода на идеята/същността  и родословното й дърво.

 

При нас можете да оставите  мислите които ви измъчват, без да ги загубите.

При нас можете да проследите живота на вашите мисли
тук вашите мисли могат да оживяват и без вас,

тук вашите мисли са истински свободни

При нас можете да отдадете вашите ненавременни желания
 ние ще ви ги върнем нови и други, когато ви потрябват

При нас можете да съхраните сполетелите ви идиотски  хрумвания и тъпи идеи – и ако те днес изглеждат такива, то утре може и да е друго...

Непотребни или ненужни, вредни или неприятни, уморени или раздвоени, предадени или унили, с неконвертируеми мисли или отчаяни, грандомани и мегаломани, гении и отхвърлени, признати или отритнати, стари или млади, средностатистически или електорални -  вие с вашите идеи имате своето място при нас, където безследно изчезнали няма; средната статистика е невалидна и всички са братя!

за контакти
expeople@altern.org

 

В името на утрешния ден погребете вашите идеи с погребално бюро "Утро"

При нас можете да
оставите в покой вашата същност,
Тук тя няма да се изгуби
Тук тя само може да се прероди.

 

in case you don't understand bulgarian /do you?/
find the english version here
>>>>>

 

>>>>>>>>>>  към гробищата оттук, моля  >>>>  >>>>  >>>>  >>>>