Четири Колони на Властта
проект Четири Колони на Властта ::ВЪЗМОЖНО-НЕВЪЗМОЖНО:идейни проекти за естетизация на градската среда 2011
>>

IMG_5505 IMG_5506
IMG_5653_1_2_fused IMG_5658_7_fused
IMG_5664_2_3_fused IMG_5701_0_fused

<<back to SCULPTURE