"О щастливи дни" 2014 самостоятелна изложба, Галерия "Райко Алексиев", София

" Пазачът на живите" 420х420х180сm 'The Guardian Of Living' part of 'Happy days' solo ehxibition by V.Zankov 2014, Sofia

Гипс, желязо , неон 2014, Венцислав Занков

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ventsislav Zankov