gorgona meduza 1997-2009 55x60x75 cm bronze 2009 by Ventsislav Zankov
v zankov
06.8.2009 .

page 1 of 3 Next

IMG_0099 IMG_0102 IMG_0103
IMG_0099.jpg IMG_0102.jpg IMG_0103.jpg
IMG_0108 IMG_0110 IMG_0116
IMG_0108.jpg IMG_0110.jpg IMG_0116.jpg