НОВИЯТ РЕД 
АК 7,62

Изисква ми се да мотивирам своите намерения, бъдещо поведение и постъпки, да ги опиша и оправдая логично, и това оправдаване се нарича проект. Трябва да се гърча под натиска на непредвидими значения и тълкувания на този проект, а той е само проекция на нещо , което витае (убеден съм) реално в настоящето: проекция на нещо в бъдеще време. Не съм мазохист и болезнено се свивам под натиска на институции, организации, фондации, сядам и прилежно се опитвам да пиша, защото Повелята на времето е такава. Само че не забравям, че е имало и други Повели, пък и времената се менят. Видимо никой не ме кара насила да се експлицирам в бъдеще време със сегашните си мисли и настроения, но ако променя израза с Видимо нищо не ме кара... става ясно на всеки колко неочаквано много неща ни структурират поведението. Доброволно потъваме в света на садо-мазохизма, доброволно упражняваме натиск, доброволно се подчиняваме, тихо вършим малки насилия; пищим, когато сме изнасилени не по правилата. Поясняваме и се оправдаваме с толерантност, права на човека, хуманизъм, демокрация, либерализъм. Ако периодически обществения договор не е бил успешно нарушаван, нямаше да има история.

Заглавието НОВИЯТ РЕД АК 7.62 е подвеждащо. Нямам никакво желание да установявам някакъв нов ред, а по-скоро да осмисля и овеществя отношението ми към порядъка, в който се намираме понастоящем. MAKE WAR NOT LOVE е част от него.

 

Взривове, убийства, атентати, наводнения, войни. Примигваща светлина обезкървява в синьо втренчено лице. Тъмна стая. Светът нахлува през някакъв екран. Термо-електронна емисия. Безплътен призрак с човешки очертания държи дистанционно и превключва канали. Хаос от лица, звуци, цици, изстрели, усмихнати зъби, борсови индекси, уреди за масаж, полирани коли, смачкани тела и прелитащи бойни самолети, демонстриращи палестинци. Водеща по MTV се лигави. Някакъв по CNN си въобразява че е убедителен. Някакъв ебе някаква; диша тежко, тя стене, Ван Дам отново излиза от критична ситуация. Предлага ми се хотел, където бих могъл да прекарам ваканционно.

На улицата е тъмно и тихо. Сенки на бездомни кучета. Жълта светлина от безцелно мигащ светофар. Призори. Чуват се изстрели. Светофарът продължава да цъка. Кучетата ги няма.

Стая. Лампата свети. Чета: -Смесването на медиум/послание съответства на смесването на подател/получател. То потвърждава отпадането на всички дуални, полярни структури на дискурсивната организация на езика, свързани с известната система от функции (изведена от Якобсон), и организация на точното артикулиране на значението. Кръговият" дискурс трябва да се възприема буквално - движението му не е от една точка до друга, той описва кръг, който кл/очва без разраничение позициите на предаващия и получателя. Те са следователно непреодолими като такива. Няма точно проявление на властта, нито институция, която да осъществява връзката -властта е навсякъде и източникът е неопределим, цикъл, в който позицията на властващия и подчинения се сменят в безкраен обрат - това е краят на властта в класическия и вид. Тази кръговост на властта, знанието и дискурса слага край на точно определените проявления и пол/оси. Дори при психоанализата властта" на интерпретиращия не идва отвън, тя произтича от самия обект на анализа. Това променя всичко, защото така можем винаги да попитаме власт-имащите кой им е дал власт. Кой Ви направи херцог? Кралят. А кой създаде краля? Бог. Единствено той не отговаря. Но на въпроса: Кой създаде психоаналитика? аналитикът отговаря веднага: Вие. Така чрез обратна симулация е изразен преходът от анализиран" към анализиращ", от активно към пасивно, от което става ясно въртенето, движението на полнейте, тази кръговост в която властта се губи, разсейва се, преминава в манипулация (това не е вече редът на директивната власт и съответния поглед, а на личния контакт и комутацията).. *.

25.09. 1995 г. сутринта. По радиото - новини. Френски тинейджър застрелял във Франция 13 французи. Във Франция! В слънчева Франция. Лъчезарни , вежливи, щастливи французи карат Ситроени, усмихват се и говорят френски. Всичко е наред. Всичко е прекалено наред. Чува се едно пищене. На Някой му е писнало на кура от предписания, бели усмивки и безразличие. На някой му е писнало да бъде Никой. Самоубие ли се - негов проблем, убие ли - обществен проблем. Обществен е проблемът с неконтролираните убийства. Властта контролира; контролът е власт.

 

Чета:- Телефонии будки взривени във Франция. Не се подозират ислямисти. Будките не ме вълнуват, мотивите на извършителя - също. Регистрирам факта, че някой е извън релси. Депресии, психози, самоубийства. Да крещиш и тичаш по улиците - не става - нарушаваш обществения ред, пък може да те сметнат за луд. 

Мозъци тихо се взривяват, но никой не забелязва.

Ноември 1994 г.

Разхождам се по улиците на лъскава Виена. Виена - водеща в статистиките за висок жизнен стандарт. Чиста и спретната. Водеща и по брой на самоубилите се. Разхождам се привечер. Празнично настроение, светлини, реклама, мирис на препечени сладки. Наближава Коледа.

четвъртък 14 септември

Лидерът на Шин Фейн" Джери Адамс заяви, че няма да започне разоръжаването на ИРА.

Утре започва новата учебна година.

22 септември 1995 г.

Бил Клинтън целува 94-годишна бабичка на рождения и ден в старчески дом в Денвър.

Следващия път ще гласувам за теб, Бил.

... От сега нататък е невъзможно да зададем известния въпрос: От позицията на какъв говорите? Откъде знаете? Кой ви дава власт? - и да не получим веднага отговор: "Но аз говоря от ваше име", което означава: всъщност вие говорите, вие знаете, вие сте властта. Едно гигантско преобръщане, извъртане на изречената дума, неумолимо изнудване, неотвратимо задържане на субекта, за когото се очаква да говори, лишен от възможността да каже и дума, да отговори, тъй като неизбежният отговор на всички въпроси е: вие сте отговорът, или въпросът ви е сам по себе си отговор - софистичната примка около всяка дума, маскирането на принуденото признание като свободно словоизлияние, говорещият субект в капана на собствените си въпроси, предшествието на отговора спрямо въпроса (насилието на тълкуването, както и насилието на съзнателното или несъзнателно саморегулиране на речта")...  

Не мога да си обясня защо искам да стрелям.

...Този симулакрум на преобръщането или превъртането на пол/осите, тази умела стратегия, която е в действителност скрита същност на дискурса на манипулацията, а оттам и същност на новите сили във всяка една сфера, които лишават властта от поле на действие и определят схващането за словото като цяло, от което пък идва невероятното безмълвие на мнозинството в наше време - всичко това несъмнено започва най-напред в политическата сфера, с демократический симулакрум, когато Бог като източник на властта е заместен от волята на народа и властта от еманация става представителство. Ати-коперниканската революция - вече няма трансцеденция и нито слънцето, нито което и да е друго светещо тяло е източник на власт и знание - всичко произтича от народа и се връща при него. В това удивително завъртане се ражда универсалният симулакрум на манипулацията, от измисленото всеобщо избирателно право до съвременните избирателниурни...

*цитатите са от Жан Бодрийар
Art & Text, N (September 1983): 3 - 47.

проект
НОВИЯТ РЕД АК
7,62
Make War Not Love

Добре дошли в света на садо-мазохизма
/за всички, кои-то се чувствуватгражданина света/

S/M World

- удоволствието да убиваш; вероятността да бъдеш убит.

- интереса да убиваш, интереса да бъдеш убит - национален. Доминиращите групови интереси се представят в повечето случаи за национални. Войната като държавна политика.

- необходимостта да убиваш, необходимостта да бъдеш убит. Цел -перфектно доказателсво за доминация.

Джихат - основна морална ценност - саможертвата.

- необходимост от жертви, назидание и пример. Католицизъм -екзалтациа то отрастите; болезнеността като зрелище.

тероризъм - задължителен като обществен коректив. Принципно и драстично неприемане на обществените правила, норми, закони. Тероризмът е допустим, желателен и необходим. Като акт на незачитане на общоприетите права" и свободи", тероризмът инжектира власт в политическата система или в отделни нейни елементи, срещу които се е противопоставил и действал.

Винаги целта е да се утвърди реалното чрез въображаемото, истината чрез скандала, законът чрез нарушението, трудът чрез стачката, системата чрез кризата, капитальт чрезреволюцията...

Чрез метаморфоза всичко се превръща в своята обратност, за да просъществува в своята изчистена форма. Всяка форма на власт, всяка ситуация говори за себе си чрез отрицание, като чрез симулиране на смърт се опитва да избегнедействителната си агония...

Капиталът не го е грижа за вменяваната му идея за договора, той е едно чудовищно безпринципно начинание, нищо повече. По-скоро, именно ,просветената" мисъл се стреми да контролира капитала като налага правила. И всички контраобвинения, които изместиха революционните настроения, се свеждатдо упреци към капитала че не играе според правилата на играта. "Властта е несправедливост, нейната справедливост е справедливостта на една класа, капитальт ни експлоатира,..." - като че ли капиталът е обвързан чрез договор с обществото, което управлява. Левите издигат лозунг за тъждественост с надеждата, че на капитала ще му допадне измислицата за обществения договор и ще изпълни задълженията си спрямо цялото общество /в същото време революция не е необходима - достатъчно е капиталът да възприеме рационалнана формула на размяна/.

Всъщност капиталът никога не е бил обвързван чрез договор с обществото над което властва. Той е необяснимото в обществените отношения, предизвикателството към обществото и изисква подобаваща реакция... 

MAKE WAR NOT LOVE варварството е универсално

Тук възнамерявах да давам примери от най-новата ни история. Примери за интереси материализирали се във военни намеси, както и предтекстите и поводите за извършването им. Оправдания всякакви. В името на хуманизма може и да се бомбандира. Щях да спомена за Китай, правата на човека и статут на най-облагодетелствана нация" в търговията със САЩ -икономическите интереси преди всичко, те могат да се окажат и стратегически..

Невъзможен надпис проблясва в междумозъчни пространства:

 ЗАБРАНЯВА СЕ ПРОПАГАНДАТА НАХУМАНИЗЪМ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА - ТОЙ Е УРОДЛИВ

MAKE WAR NOT LOVE: - един от най-успешните начини за борба срещу СПИН!

more

Заобиколен от три прекрасни голи жени с малки коронки и шумозаглушителни слушалки на главите си; златни колиета на изящните си шии, със сценично поведение на мис Свят и ослепителни усмивки на мис Вселена, аз,сериозен, държа автомат Калашников 7.62. Рьцете на красавиците са заети с по един зареден пълнител за същия автомат. Пълнителите се държат подобно на статуетка "Оскар" или кристална чаша с шампанско, готова да прелее: с други думи - внимателно и с уважение...към нещо, което може 40 пъти да ти отнеме живота.

Тъжествено зареждане на автомата.
Мъжествена стрелба по насрещната стена.
Изпразване на атомата.
Куршумите изписват надпис
Make War not Love.
От дупките потича кръв.

Стрелбата е изкуство; войната също.

Любовта е опасна - от нея се умира.

От войната - сщо.

Любовта е забравено изкуство.

Любовта е забранено изкуство.

Войната е предпочитана

вирусът на омразата е видим.

Малки домашни частни войни - всеки срещу всеки;

ние срещу вие

Вяра срещу вяра

почтени граждани срещу имигранти;

интереси срещу интереси,

глобални/национални интереси срещу ...Садаам.

Воненни операции като възпитателно средство.

Война за права срещу права.

За доминация;

за територии,

за духорни територии;

за пространство,

за оцеляване.

Война за мир - НАТО в Босна.

притежание на оръжие е притежаване на власт.

Оръжието защитава собственост и завпадява нова.

Оръжието подчинява.

Оръжието като сексуален фетиш

Правенето на любов - игра на впаст.

Любовта - военна зона

Феминизмът.

Война и/или революция - въпрос на оправдания.

Гражданска война и/или революция - въпрос на краен победител.

Френска революция,

Нежна революция,

Сексуална революция,

Няма революция без жертви...

СПИН

Информационна революция...

 проект
НОВИЯТ РЕД АК 7,62
Make War Not Love

Описание:

В подходяща, достатъчно голяма художествена галерия, една от стените /за предпочитане - фронталната/ се покрива с дебела пореста материя, която може да задържа теч ноет. Напоява се с консервирана животинска кръв, след което се запечатва, като се нанася нормална мазилка с необходимата дебелина. След нанасяне на мазилката, която покрива изцяло стената, се шпаклова с гипс за да придобие максимална гладкост. Накрая се боядисва с цвета на останалите необработени по този начин стени. В галерията се експонират просторни живописни платна, изобразяващи млади, красиви и здрави лица, привличащи предмети, пейзажи, инспирирани от списания, туристически справочници, телевизия, пощенски картички и др, излъчващи щастие, безгрижие, просперитет, внушаващи желание за съпричастност, копнеж за притежание; картини, които по стил и формат да са близки до поп-културата /плакати, реклами и др./. Обработената стена остава незает.

Акт Откриване на изложбата:

В подходящо облекло, на оптимално разстояние от предварително обработената стена, пред очите и ушите на нищо неподозиращата официално поканена публика, художникът започва да стреля с автомат Калашников калибър 7.62 по стената, като изписва с куршуми думите MAKE WAR NOT LOVE. От пробойните по бялата гладка стена започва бавно да се стича кръв. Кървяща л1обов. Кървави сълзи. Стена на Плача. Ушите на присъстващите пищят от произведените изстрели. Уплах и объркване се чете в техните очи. Страхът от опасността, от смъртта е осезаем, реален. Образите от висящите платна стоят празни и безсмислени. В настъпилата тишина, на фона на стичащата се, капеща от надписа кръв, прозвучават неловко откъслечни стандартни, банални изявления на политици, накъсани от радиосмущения. Постепенно говоренето заглъхва. Остават смущенията, които също затихват. Тишина. Край.