НОВА БЕРЛИНСКА СТЕНА

 

Нека направим Стената отново видима

/Ние се нуждаем от очевидности/

ИЗЯВЛЕНИЕ: - ние ¹ you; vous; Sie

 

ДОКАЗАТЕЛСТО: - Промените в законите касаещи имигрантите, промените във визовите режими, както и в обществените настроения в така наречените развити" страни.

 

Хартата за правата на човека Хелзинки - невалидна

 

СЛЕДСТВИЕ: - Необходимост от изясняване и разграничаване на позициите по един недвузначен начин и така да се избегнат тълкуванията според кон1онктурата, които допуска както политическият и дипломатическият език, така и тълкуването на законите при тяхното прилагане. НЕКА СТАНЕ ОЧЕВИДНО ТОВА, КОЕТО Е РЕАЛНО!

 

ПРИЗИВ:      - Артисти от всички страни - обединявайте се

Нека направим Стената видима

РЕАЛИЗАЦИЯ: - Всеки достоен гражданин на ЕО, които уважава и спазва законите на държавата, чийто поданик е, да изрази това с полагането на една тухла на мястото на разрушената през 1989 г. Берлинска Стена. Проявената по този начин лоялност ще бъде материално възнаградена /10$ - за тухла/. Поемат се и пътните разходи на участниците. Съмишленици, граждани на държави, нечленуващи в ЕО, както и на бивши и настоящи социалистически страни също могат да вземат участие в това уникално доброволно, демократично интернационално строителство, коренно различно от строителството, извършено от съветските окупационни войски на същото място преди години.

 

Акт

Прожектиране на документални, архивни филми от събарянето на Берлинската стена през 1989 г. отзад-напред, като по този начин събарянето става изграждане./колко лесно фактите стават обратими!/

Публикуване на платено съобщение във всички водещи европейски вестници което гласи:-Хартата за правата на човека -Хелзинки - невалидна

Тържествено полагане на първите тухли.

1995 г. В.Занков