Видеоинсталация и пърформанс Екстазът на св.Тереза". Реконструкция на сцената на екстаза: - един начин на правене на безопасен секс. Екранирана любов (screened love). Телевизионният екран във функцията си на електронен кондом. Електронният -телевизионен фалос е възможен, допустим, интимен, действителен но нереален, недосегаем, стерилен; той е образ производен на плътта, но не самата плът. /Ре/конструкция на сцената на екстаза използвайки телевизионния екран като медия /средство/, екстаз, еротично изживяване с фантазен образ, в резултат на обет на въздържание, и е с явно открит сексуален характер: 

 

 

Тогава видях до себе си ангел... В ръката на ангела видях златна стрела с огнен връх; стори ми се, че той многократно я забиваше в сърцето ми и усещах как тя проникваше в мен. Страданието беше толкова голямо, че изтръгваше от мен вопли, а болката беше тъй неизказано сладка, че желаех големите ми мъки да не свършват. "

св. Тереза

Екстазът на св. Тереза"

реализация

 

От хоризонтално разположени в редица седем TV монитора първоначално се излъчват предварително заснети, бавно движещи се облаци, огряни от следобедно слънце: синьо небе. Върху телевизора, намиращ се по средата, седи спокойно гола жена, наметната с ефирен, полупрозрачен плащ. Носи се тиха музика. Жената бавно, почти недоловимо за окото, започва да си разтваря коленете. Торсът и се извива напред, раменете и се изтеглят назад, гърдите и се показват изпод полупрозрачната бяла материя, която се свлича от нея. В същия момент на телевизионния екран под нея се появява неясен образ на еректирал фалос, който постепенно изпълва екрана и се насочва нагоре. Настъпва моментът на еякулация, представена на забавен каданс. Жената е със затворени очи и отметната назад глава. На останалите екрани облаците са заменени с лице, заснето в едър план, но в шест различни ракурси, всеки представен на отделен екран. Устните от мониторите произнасят с различна интонация, темпо, сила, дикция, настроение, думите на св. Тереза, които се преплитат в един неясен, пулсиращ шепот, който бавно заглъхва. Жената бавно заема първоначалното си положение. Напрежението изчезва. На екраните се появява познат телевизионен говорител, който ни пожелава лека нощ и любов; часовник, отмерващ секундите до полунощ и края на програмата. Текат надписи safe sex ; high-tech sex; screened sex; perfect sex.... happy end.