Непреводимото мълчание

 

На колко езици може да се мълчи? Налага ли се превод на мълчанието? Дали мълчането се определя от контекста на изговарянето/и на висящия във въздуха потенциално съществуващ говор/ Преди и след езика остава само тишина. Тишината няма контекст, тя е част от звука 


Непреводимото мълчание и разделението на езиците.

Разделянето на езиците е разделение и на територии, земи; територии за поместване, съществуване, оцеляване, съхраняване, отграничаване обединяване и идентификация,Чуждия език маркира/предупреждава/, че вече си на чужда земя, територия.;създава друг контекст, чужд на твоя; този в който сам себе си поместваш в своята осъзнатост, която е на роден/майчин език.

 

Пребиваването на друга територия е с изострено/_преднамерено внимание. Непреднамереното присъствие произвежда хаос, който само твоя/своя порядък може да пропусне, приеме.

Мълчаливото присъствие или мълчаливо отсъствие и 

кое прави мълчанията ни различни

Езика е порядък, който се помества в тишината/отсъствието/ и създава мълчанието

 

Изкушавам се да превеждам мълчанието поради суетата да не се окаже моето мълчание просто тишина. Трябва да говоря за да обясня защо мълча. Защо?

Защо трябва да говоря защо мълча и защо искам да мълча.

Ако говорим, говорим на не наш език, с цялото си желание да бъдем разбрани и харесани от новите ни по-големи братя - такива са правилата на играта; наречена съвременно изкуство. Или ако намерим сили да мълчим - как така да мълчим,че и да се разбере че отказваме да говорим, а не просто че не знаем езика, или че не си знаем урока, че това е позиция. Сложно.

Как така да преведем мълчанието, като мълчанието вече съдържа в себе си и отказ от комуникация. Защо тогава трябва да се търси превод на мълчанието. Защото мълчанието е и реакция, реакция, в която се включва и безсилието и безсмислието на всякакво изговаряне дори с цел изравняване на езика; ре-акция на предшестващо действие. Очевидно за да стане мълчанието , мълчание, то трябва да се заяви,за да се разпознае като действие. Мълчанието е пред-ставяне, стои пред и дистанцира, предпазва, съхранява, запазва, това, което думите могат да похабят; въздушна възглавница, която поглъща ударите на думите /за мълчанието в предлогически състояния, някои разпознати понастоящем като любов/омраза тук не става дума/

Мълчанието трябва да бъде разпознато в и чрез езика за да престане да бъде тишина

Има ли мълчание без публика, без присъстващ, без друг, макар и условен; мълчанието като реакция или мълчанието като отсъствие на реакция или отсъствието на реакция като реакция. Има ли мълчание вече е бил отправен въпрос

 

1999 София В. Занков