за нуждата от нов морален ред
проект

СТЕНА

Ние се нуждаем от очевидности
В. Занков

1.Колекционер на красота МОДАТА-НАЧИН НА УПОТРЕБА
ЛОВНА КОЛЕКЦИЯ  1995-1996

2. Алиса в Страната на Чудесата и от време на време в Огледалния Свят. Втърсене на лицето на бога. Чий бог? Лицето на бога - разтворено в лицата на религиозните му последователи.
tv стена на плача

3. Новият ред АК 7.62. Make War Not Love
MOTO:- Добре дошли в света на садо-мазохизма - за всички, които се
чувстват граждани на света

4. Нова Берлинска Стена.
MOТO - Heкa Направим Стената Отново Видима

Всички ние, които искаме реалностите да бъдат представени такива,каквито са, имаме нуждата от Стена - визуализиране на очевидното

различие:- НИЕ ¹ ВИЕ

5.Едно място, където мислите могат да бъдат свободни

мото:- Украсявай стените  

Една картина , съдържаща другите истини, написани по стените; една картина-стена, легализираща асоциалните, антисоциалните, аморалните тлеещи настроения чрез експониране в галерия.

И една жена, която просто люпи семки