Антропология
на Ежедневието

  TV  
"Стена"

1.Колекционер
 на красота

2. Алиса в
Страната на
Чудесата

3. Новият ред АК 7.62.
 Make War Not Love

4. Нова Берлинска
 Стена.

5.мото:-
Украсявай стените

И една жена,
която просто
люпи семки