englihs

Свобода, Равенство Братство

bulgarian

 

Свобода, Равенство Братство
Liberte
, Egalite Fraternite 
съществуват поради своята невъзможност

Свобода, Равенство, Братство 
 Liberte, Egalite Fraternite  
Информационната революция; интернет - новата утопия за нов социален порядък се идентифицира след като последната християнска утопия - комунизмът се провали

Свобода, Равенство, Братство
Liberte
, Egalite Fraternite  , мрежата ни кара да се чувстваме равни, всичко  останало е въпрос на досъп и скорост

Свобода, Равенство, Братство
Liberte
, Egalite Fraternite  ,Мрежата ни създава уюта на безтегловната безтелесност. Братски създания без лице и гръб. – с проявления напомнящи тези на божествения Кришна. Аватар

Свобода, Равенство, Братство
Liberte
, Egalite Fraternite Оптични кабели сателитни връзки, бръмчащи модеми. Аз съм свободен и съм навсякъде... Вече не си спомням кой съм

 

Свобода, Равенство, Братство
Liberte
, Egalite Fraternite  , добре дошли в Интернет
Не забравяйте, ако сте се досещали вече, че глобалната комуникация осъществява и глобалният контрол

Liberte, Egalite Fraternite 
 
Свобода, Равенство, Братство - за последно издигнати на знамето на комунизма.

Комунизмът жертва свободата в името на братството и равенството, но се оказа че няма нито братство нито равенство....

 

Liberte, Egalite Fraternite  , е логото на Френската буржоазна революция.

Капиталът жертва братството и равенството в името на свободата, но като нарече лишената от власт свобода – анархия

Свобода, Равенство, Братство
Liberte
, Egalite Fraternite  , Интернет не стана анархия защото е дете на капитала

 

Свобода, равенство братство
Liberte
, Egalite Fraternite  , Комунизмът ни отне свободата и даде възможност тя да стане вътрешна

Свобода, равенство братство
Liberte
, Egalite Fraternite  в свободата си, всеки се оказва сам

 

Свобода, равенство братство
Liberte, Egalite Fraternite  , Капиталът възпитава в “политическа коректност”

 

Свобода, равенство братство
Liberte
, Egalite Fraternite 
Свободата предпоставя комуникацията;
Братството и равенството – общуването.
В общуването авторско право няма.

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  на прага сме на нови братства и... проблеми на субекта,
 Личността се разслоява и оцелява в множествеността си.

 

Капиталът създаде демокрацията

Първото отчуждение е от собствения си труд – /справка Маркс/
Последното отчуждение е от собственото си тяло
 
- добре дошъл в интернет,
добре дошъл на фитнес...
добре дошъл в собственото си тяло

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  "Човекът е машина способна на самооценка и притежаваща въображение” Проблемът пред новата антропология е не границата между човека и животното а прехода от човек към машина.

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  , Равни на бога -  предолели времето и пространството, безплътни и универсални изправени пред избора агресивен аутизъм или автоматизация – създанията на интернет

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite   - техните граници

21 век. Глобална свобода ?! ,Глобална демокрация; тотална демокрация!  Свободни и демократични избори и Австрия през 2000 година - една нова Австрия, защо не.

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite   за един и единен свят!

Глобално село е вече факт - остава то да си намери Кмета!

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  , на крилете на демокрацията, и на  F16  по целия свят.

 

Глобализацията е вид тоталитаризъм – не остави нищо извън системата,  с единственаото право на избор – да слезнеш от Земята

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite   свободата да избираш между универсален смисъл и значение и провинциални, конкретни и дълбоко лични проблеми и преживявания; да бъдеш домашен художник - аз избирам второто

 

“Световна художествена/арт сцена”, в “световен мащаб” винаги означава нещо комуникационно неопределено, “без адрес” и затова етически съмнително!

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite < тук трябва да се установява личностния опит, формирането на човешките ценности. Изкуството като професия  - това е чиста безсмислица

 

Liberte, Egalite Fraternite  предполага  субективен поглед върху вещите. Художниците и кураторите в наши дни са мигранти, които се местят от място на място за да продемонстрират своето индивидуално отношение към вещите като при това малко обръщат внимание на нацонални граници

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite   празнотата от сривът на последният опит за осъществяване на утопията  като комунизъм отвори пътя за надеждата че може да се осъществи този път глобално и единствено и благодарение на комуникационните технологии -  вярата в техиката и технологията – пореден и последен опит да се съживят идеите на “Просвещението” и Модерността

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  Двадесети век представлява взрив на проектите за реформиране на капитализма

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  когато говорим за Платон...или Аристотел не питаме колко роби са необходими за свободата им да разсъждават безгрижно

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  властта определя, структурира полето, в което ние задължително действаме като свободни – това е либералната демокрация. Полето може да е и вътрешно - тогава без да искаме ставаме и “политически коректни”

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite 

Ако допреди десет години ние бяхме в лагер; оградени, то сега “европейската” общност се огражда, и ако не беше това неистово желание да се присъединим на всякя цена, да влезнем в новия лагер, щяхме да осъзнаем, че сме на свобода, извън стените, в ничия територия, която се оказва, че е нашата

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  Физическата територия  отдавна се разминава с тази “глобална”територия;  “моята” земя няма никакъв еквивалент в електронното пространство,  Различията се увеличават , територията се смалява - докато достигне размерите на черепната “ми” кутия, но осъзнавам че нашествието, изяждането на късове земя от мозъка ми вече е започнало.Защото там намирам Езика  на империята -  империята завладява мозъка, като завладява езика ...и вярата. Най-коварното е, че става доброволно с желание. Непреводимото е нежелателно, недопустимо.

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite  глобализацията се извършва на един език – английския. На Езиковата инвазия географските, физическите граници са без значение. Езикът действа и се помества направо в мозъка. В опита си да разбираме света, в желанието си да се съпоставим с него, да сме част от нето,  да сме адекватни на него, попиваме работния му език, като без да усетим поемаме и манталитета му, мирогледа му...и без да се попитаме за какъв точно свят става дума. Безрезервно безкритични - наивни деца рожби на пост социализма?!

 

Свобода, равенство братство

Liberte, Egalite Fraternite 

Да се приберем в къщи, в собствения си дом; да усетим уюта на собствения  си език,  комфорта на собственото тяло,  топлината на непровокираните мисли, тежестта на вътрешната пълноценност;  да се приберем в себе си, като понесем празнотата на АЗ-а и погледнем света през неговия прозорец….това вече е друго нещо.

 

Свобода, равенство братство

Свобода, равенство братство

 

Свобода, равенство братство

 

Свобода, равенство братство

 

 

Свобода, равенство братство

 

 

 

Свобода, равенство братство

englihs

bulgarian

 

 

венцислав занков
софия 2000
http://zetmag.org/zankov

www.photone.ch/zankov