в началото на 2020 година услугите на yahoogroups.com прекратяват съществуването си, с което дейността на elektrik_bg след двадесет годишно съществуване също приключва.

квото беше-беше

В. Занков /създател и модератор на мейлинг листа/

 

[ELEKRTIK_BG]

регистриран на 31 октомври 1999
що е то
мнение на един практик

/тази патетика беше в контекста на година 2000-2001/
В.Занков /2004/

 

[ELEKRTIK_BG] навърши една година и продължава да съществува  . [ELEKRTIK_BG] е мейлинг лист <elektrik_bg@egroups.com>– с локално предназначение , това означава че проблемите, езикът, темите са/ или с желателно да бъдат/ съотнесени към българската публика/?/ или към хората които говорят български ,и/или живеят в България и/или се интересурат, и/или правят изкуство и/или участват в културните процеси в страната Блгария.

 

Голият мейлинг лист; мейлинг лист, който не е гарниран, подплатен, допълнен, не обсужва, не е част от по-широка платформа на действие както в интернет така и във физическия свят , не е в полезрението и е непълноценен

 

Това което беше в началото преди една година, беше намерението, което създаде преди около две години [ctrl-z radio] и в последствие електронното списание [Zet_maG]  както и телевизионната притурка /пак web based/ [ctrl-z tv]  or [ZTV] ..беше намерението  да се открие възможност за реакция на неадекватната държавна културна политика; на мафиотските структури и духовният и интелектуален рекет на който сме подложени както от държавата  и нейните медии /телевизия, радио, печат  - сами се досещате че държавен интернет някак си не може да има/така и от частни институции и организации, в търсенето на пролуки  и възможности и незаразени територии за казване и чуване и практикуване  на РАЗЛИЧИЕТО. Това на практика означаваше изграждане умения, познания в спецификата на ползването на интернет като публично пространство*, техническа и компютърна грамотност и най-вече създаване и отглеждане на публика където намирам мястото и ролята на мейлинг листа**

 

[ELEKRTIK_BG] за мен сам по себе си е безполезен ако няма съответно развитие и електроннно съответствие  и продължение на информацията във вид на елктронно списание, - казано по друг начин мейлинг листа е в съответсвие и част от дейността, развитието, развиването което поддържат електронното списани е [Zet_maG] http://zetmag.org както и останалите дейности обобщени под  смисъла на ctrl-z решения www.ctrl-z.org, които би трябвало да отразяват  желанията , действията на хора които са ориентирани към съвременнитe форми на визуална култура и по-скоро изкуство и най-вече дейности в полето на съвременното българско изкуство 

 

 

В процеса на създаване развитие и поддържане [ELEKRTIK_BG] претърпя няколко съществени изменения/първо трябва дя се уточни че [ELEKRTIK_BG] както и останалите дейности, които понастоящем за лестота ще обобщим като http://zetmag.org  се базират на един основен принцип / поне досега/  а той е да се ползват всички подходящи безплатни възможности в интернет  - и това е част от общата концепция която ctrl-z.org защитава, че “стига да имаш желание, и стига да имаш какво да кажеш винаги могат да се намерят възможности , начини , място и време да се нтаправи това”, с други думи всеки, който иска да създаде и поддържа мейлинг лист, електронно списание, нет.радио. и телевизия може просто да седне и да го направи ---е, трябва му що-годе нормален ккомпютър, модем и трябва да отиде до най-близката будка да си купи карта за достъп до интернет – останалото е желание , време, умения любопитство и идея, идеал за който си струва да се жертват тези неща предимно от нематериален характер - като това да оттеляш част от живота си за нешо което не можеш на пипне, а като изключиш компютъра все едно че не съществува. С други думи всички дейности на [Zet_maG]; [ELEKRTIK_BG] са и с  желанието да бъдат някакъв пример не как се прави нещо , а че може да се прави нещо и най-вече че може да предизвика смисъл  и да има значение точно поради това че МОЖЕ а то може защото ИСКАШ – така вече сме на територията  на аматьора – този който обича, това което прави както ни подсказва етимологията на думичката, на български това сме любители-те . [ELEKRTIK_BG] и [Zet_maG] са аматьорски издания и дейности и не ползват нечии пари и интереси!

 

 В процеса на създаване развитие и поддържане [ELEKRTIK_BG] претърпя няколко съществени изменения –създаден като напълно свободен лист, със свободен достъп, участие и пълна свобода на пращаното съдържание – точно поради неумелото боравене със свободата се случи първия кризисен момент около новата 2000 година – и както се досещате прелетяха много нецензурни думи които лавинообразно се разрастваха /имах вече някакъв опит със скандалите по мейлинг листи последния който предизвиках и активно участвах беше в мейлинг листа на проекта ‘PANTOGRAPH’ – впечатленията ми не са много далече от поговорката “всяко чудо за три дни/буквално/.... най-голямото –за девет/пак буквално/ така че страстите в [ELEKRTIK_BG] се укротиха за три дни  но и след намесата ми в сетингите на мейлинг листа – първо отписах определени хора, промених възможностите за записване – всяка молба се проверява, както и се проверява и съдържанието на мейлите – с други думи [ELEKRTIK_BG] се модерира, и  политиката спрямо безразборното пускане на каквото и да е, е ясно ограничителна. Това е част от наложилото се у мен убеждение че тук, в тази страна /не знам конкретната практика по света какава е/ за да просъществува нещо; да оживее, и да се развива, особено когато се касае за форми на социален, духовен или културен живот  трябва да  се пази, опазва , отглежда, - аз отглеждам един мейлинг лист  и  би трябвало да го правя до момента,  в който той почне да се поддържа сам, да се саморегулира, дори това да означава и да се самоунищожи

 

Наскоро имаше и друго търкане в мейлинг листа – Ваня Вълкова се опитваше да провокира някакъв разговор точно за смисъла и същността на подобна медийна организация /мейлинг листа като форма/ – проблем беше че и започна да представя в публичното пространство лични отговори до нея  очевидно с несъгласието на автора/това разбива се може да се провери в архива на [ELEKRTIK_BG] / след непреклонната й упоритост да привлече вниманието с нейните наболели лични проблеми от неразбиране ,последното излияние на Ваня Вълкова просто не беше допуснато да излезне в пространството на [ELEKRTIK_BG]. Има нещо много просто – хората, които са записани са събирани един по един от мен , и може би аз би трябвало да знам най-добре каква е аудиторията, нещо повече, както казах по-горе този мейлинг лист колкото и да са му общи интересите касаещи изобразителното изкуство и отчасти литературата понастоящем, тези интереси са специфични и са част от  списанито[Zet_maG] , нет.радиото[ctrl-z-radio] и  ctrl-z-solutions. Ясно е също че всеки обиден, недоволен, или възмутен може просто да си тръгне, отпише – нещо повече, както казах по-горе, ние ползваме безплатните възможности на мрежата -  или казано по-просто в конкретния случай обидените, “унижените и оскърбените” имат също толкова възможности да си направят мейлинг лист , колкото всеки един, който се мотае  по мрежата....въпрос на личен избор или мързел или свободно време или желание или основания....или...

 

Моето убеждение е че за да бъде пълноценна една медия, особено когато се касае за дейности  базирани на мрежата , е че трябва да е пълен и ценен животът, реалността, която както храни със съдържания виртуалното пространство, така и се обогатява, облагородява и развива под влиянието на нематериалната реалност и практики единствено възможни в интернет. Там където се завръщат посланията от мрежата  сме отново ние от плът и кръв и това е от значение. Останалото е  процес на енкодинг/декодинг на съдържания – което е техническата страна, която обикновено вълнува повече и измества съдържанието и посланието на заден план. Да. Технологията все още е посланието – мрежата е поредната възродена интерпретация на Маршал Маклуан  и неговото “Media is the message”

 

 

Създаването на мейлинтг лист по някакаъв начин компенсира невъзможността , липсата на средства да се пубилкува и поддържа реално на хартия периодично издание, което да касае, не смея да кажа , алтернативни практики и дейности в културата и изкуството които са отвъд официалните критерии представи и и ПРОЦЕДУРИ на легитимиране и остойностяване на духовни практики. В съъщност интернет предоставя и съдържа в себе си възможности за създаване на паралелни на официалните медии и институции структури – затова първоначално и първи както в европейската практика така и в България  преди всяка една институция и структура които гравитират в дейността си към легитимните официални , публични нормативи в културата и изкуството, в интерне навлезнаха хора на изкуството с алтернативна идеология и намерения и практика. Понастоящем с няколко годишно закъснение и правителство и президент си имат сайт; министерство на културата организира някякви публични онлайн дискусии относно състоянието на българската култура – очевидно властта у нас е усетила възможностите на новата медия, но за  мен по-скоро това е мода и начин на се демонстрира съвременност;  адекватност на власт имащите в настоящите локални и глобални реалности.

Това което на този етап на развитие на [ELEKRTIK_BG] като меийлинг лист като част от дискусионно-информационното пространство на [Zet_maG] е че комуникацията трябва да се опитва да излезе от електронното виртуално пространсто и да потърси своята жива реализация като ОБЩУВАНЕ. Предстои трудния процес на завръщане към живата реалност с реална плът и кръв и едва тогава практики като [ELEKRTIK_BG] и [Zet_maG] могат да се нарекат пълноценни.

 

 

*мрежата е публично пространство в което също се ПРИСЪСТВА- тук не мога да подмина една конференция състояла се през февруари 2000 с присъствието на проф. Волфганг Изер- “Четенето в епохата на интернет “ това то казвам защото ако се разсъждава около четенето първо трябва да се усети, да се осмисли ПИСАНЕТО  Писането в епохата на интернет се промени – действието на създаване се промени – има ново състояние на пребираване – и това е присъствието/отсъствието в интернет , Писането в епохата на интернет е вече нов вид присъствие  и тук езикът търпи развитие или промяна – повдигам тези въпроси и защото един мейлинг лист е основно текст; комуникация на базата на текст и.... писане. Ускорението което новата медия- мрежата- прибавя към присането като практика променя както и отношението към самия текст, както и освобождаването на пишещия от втърдеността от печата; печатаното; печатното слово; текст. Провокирането на пластичност у пишещия, която може да се обърка и като безотговорност към писаното слово, което до известна степен е и така, но тук непременно трябва да се направи разлика, която медията изисква – отговорността към писаното слово –когато то е печатно  , печатано  е една , отговорносста към писаното слово, към текста във флуидността и достъпността и скоростта на инттернет е съвсем друго – и в драта случая част от отговорността е да има адекватност към същността на медията/печата  и  html/ а това е отношението към времето в единия случай като историчност, в другия като процес-пространство

 

 

** основна трудност при ползването на възможностите на интернент по отношение на ссъвременната култура и изобразително изкуство като цяло – не само нет.секцията на изобразителното изкуство е че хора, които имат отношение , участват  и произвеждат  или влияят на процеситте в културата и изкуството както и тяхното възприемане и остойностяване и у нас така и в чужбина  бяха/ някои все още са/ много далече от съвременните технологи, тяхното ползване, и най-вече от специфичните възможности които те предлагат.

Тези, които пък от своя страна са наясно и навътре в материята като технология, софт, хард уеър нямат обикновено НИКАКВА представа от изобразително изкуство, литература и прочее, А има и трета група – тези окито ползват интернет като забавление – от музиката , през игрите, порното и чата. Тук не споменавам интернет скато хиперпазар защото българинът на този етап по-скоро само е чувал за кредитни карти отколкото реално да ги ползва – а без такива разплащането по интернет става на ппрактика невъзможно.

И да намериш в този хаос от хора, интереси и дейности точно твоята публика, твоите хора – доста трудна задача – и практиката показа че простото пасивното чакане да се появи твоята публика никога няма доведе до съществен резултат.

Това което правех през последната година касаещо [ELEKRTIK_BG]  е създаването на публика , предизвикването на хора, дори насилственото записване на хора, прецизирането на информацията която излиза в мейлинг листа....и когато срещнеш на улицата някой който ти багодари за това че  благодарение на [ELEKRTIK_BG]  вижда интересни неща макар и без да ги разбира напълно , значи мейлинг листа си върши работата...