записи на интервюта
/real audio/

 

Изкуството да караш Лада
или
к`во става в българската култура
Въпросник

начало 30.01.2000

Мария Василева/изкуствовед, куратор, СГХГ/  пред [Zet_maG]

1.     Каква, според вас, е действителната ситуация в изкуството и културата в момента у нас

Прилича на блато - мъртво на повърхността, но бълбукащо отвътре. Именно тези коварни движения повличат и нас.

2.     Каква /и къде/ е разликата между официална култура и изкуство и живия живот

Не разбирам въпроса.

3.     Какво и кое, според вас, се счита за официална културна политика и защо?

По принцип това е държавната политика в областта на културата. Намира израз в законодателството. Превежда се в практиката от държавни организации като например Министерството на културата.

4.     Какви са критериите за съвременно изкуство в България и как, според вас, функционират/работят те?

Не може да има критерии за съвременно изкуство “в България”, нито “в Казахстан”, нито “в Пакистан”. Критериите не се съобразяват с географски граници. За съжаление, у нас често се смята, че всичко, което не е върху подрамка и платно (казано условно) е съвременно изкуство.

5.     Как се институционализира изкуство/култура? Вашата версия.

С идеи, енергия и пари.

6.     Къде и каква е връзката между пари; изкуство; идеология и политика

a.   Какво правят масмедиите /телевизия, радио и пр./  по отношение на изкуството?

Не може да се отрече, че отделят време за отразяването му. Друг е въпросът защо и как го правят. Липсват всякакви критерии при подбора на събитията. Това ги уеднаквява и обезличава. 

b.     Мястото на  неправителствените организации /NGO/ в културния процес през последните години

Огромно. Само те движат процесите напред.

c.     Спонсорство и политика

Политиците трябва да разберат, че спонсорите трябва да получат данъчни облекчения, а спонсорите, че инвестирането в културата е най-добрата фирмена политика.

d.     Каква е ролята на СБХ днес

Никаква.

e.     Ролята на министерството на културата и на държава и държавната политика по отношение на изкуството

Никакви.

7.  Какво от случващото се у нас по отношение на визуалните изкуства  и в социалния живот може да се определи като:

a.     субкултурно?

Не познавам такива прояви.

b.     А като алтернативно?

За алтернативни намирам някои от акциите, проведени в клуб “Червило” и в клуб “Вси светии” и стремежът на група хора да интегрират изкуството в младежката аудитория, а не обратното.

c.   Какво е, какъв е нашият ъндърграунд, според вас?

Обичайните неща, извадени от галериите и сложени под земята. Единственият ефект е чисто рекламен - повече хора извън гилдията се събират там за една вечер отколкото за цяла година в дадена галерия.

8.     Какви могат да бъдат алтернативите на художника, критика, куратора като действащ субект в настоящата културна действителност в София.

Да продължи.

9.     Защо?

Защото от хроничната болест отърваване няма.

10. Искате ли да имате своя галерия/сдружение/издание?Защо?

Да. Подобна легитимация е нужна. От една страна, за определяне зони на влияние - това движи нещата напред. От друга, като единствен начин за набиране на средства.

11. Какви са според вас локалните /нашите/  и глобалните тенденции за развитие и промяна в съвременното изкуство.

Ние сме още сме в процес на догонване. Глобалните тенденции засягат “информационната магистрала”. Интерактивните системи като Интернет изместват концептуалните системи, основани върху идеите за центъра, периферията, йерархията и линеарността. Заместват ги с метафората за мрежата - връзки, портове, пътеки, нетуърк. Там няма специален вход, няма начало, нито край, никога не е затворено. Нова културна конфигурация. 

12.            Как развитието на технологиите променя изкуството или създава нови насоки или течения

Огромната разлика е в нарасналите възможности за комуникация. Това не може да не промени художествената практика.

13.            Бихте ли посочили характерни или нови жанрови спецификации в съвременното изкуство.

Изкуството “в мрежа”, което включва не само нет-арта, но и цялата система от ново равнище на комуникационни модели. Това от своя страна променя е значението на понятието “интернационално” в областта на изкуството и подканя към действително разширяване на границите му. Визуалното днес е там, където се срещат изкуство и информация. Комуникационна революция. Изкуство=Комуникация. Интернет например предлага ново публично пространство. В него се срещат както всички предишни визуални форми, така и напълно симулирани образи. Художникът е изправен пред предизвикателството да свърже видимото с невидимото.

14.            Какво мислите за липсата на приемственост, за сривовете и конфликтите между поколенията?

Радвам се ако няма приемственост между обречените поколения, отровени от комунистическия режим, и съвременните хора. Дори ние, които сравнително млади прекрачихме в “епохата на свободата”, сме обременени. Най-после започват да се появяват коренно различни от нас млади хора. Все още обаче ние владеем положението. Те са много крехки, за да дадат нужния отпор на калените в изкуството на оцеляването. Но и това ще стане.

15.            Вие конфликтна личност ли се?

Не. Рано или късно всичко си идва на мястото.

16.            Бихте ли заявили своя етична и /или естетическа позиция спрямо случващото се в обществото /изкуство, култура, политика/. И каква е тя?

За всеки има място. Заставам зад всяка професионална проява, независимо дали одобрявам естетическата и идейната й платформа. Безкомпромисна съм към самодейността и претенциозността.

17.            Какво мислите за вечно младия художник, кога той остарява?/във връзка с приемствеността, смяната на поколенията и застоя/

Когато престане да се интересува какво правят най-младите му колеги.

18. Къде и как се поставяте  и оценявате в съвременната ситуация в България? Как се самоопределяте?

Като мост. Между старото и новото, между преди и сега. Като стъпила на два бряга - единия на потъващ континент, другия - на зараждащ се. Балансирането при това напрежение е трудно. Чувствам се като многоръкия Буда. Налага се да запълвам редица празнини, да “тъча на сто стана”. Което неминуемо се отразява на професионалния облик. Драмата на поколението “на прехода”.

19.            Защо съвременното изкуство е безлично?/няма ярки личности; позиции; явления?

Не съм съгласна. Просто ни е по-трудно да се ориентираме и да ги видим.

20.            Какво според вас е вашето място днес и тук и какво бихте искали още да направите и / или промените за в бъдеще? 

Сигурно имам някакво място след като не мога да се отърва от работа. Списъкът на нещата, които искам да направя, е огромен. Надявам се на амбициозни млади колеги, които да осъществят част от него.

21.            Имате ли и каква е вашата идеология / верую?

Развълнуваното море е опасно, но много по-интересно. Познатите територии са сигурни, но скучни. Следвай интуицията си - особено когато си зодия Водолей и си роден на 11-то число. Ти си водачът!

22.            Колко получавате на месец

Колкото да живея от месец за месец.

23.            От какво живеете?

Работя много, често пъти без заплащане. В един момент обаче има възвращаемост. 

Мария Василева  пред [Zet_maG]

 

потенциални участници

 • Ярослава Бубнова изкуствовед представител на ИСИ

 • Мария Василева изкуствовед

 • Раймонда Мудова, галерист и собственик на център за изкуства “Ата "

 • Камен Балкански или Станислав Станев център за изкуства Сорос 

 • Хубен Черкелов художник

 • Гришата  работещ в Шел

 • Руен Руенов журналист, организатори основател на София ъндърграунд

 • Борис Костадинов изкуствовед

 • Диана Попова изкуствовед  в-к Култура

 • Орлин Дворянов - преподавател в СУ

 • Михаела Николова - арт мениджер

 • Димитър Грозданов изкуствовед главен редактор на сп Изкуство

 • Ружа Маринска изкуствовед  директор на НХГ

 • Дора Каменова изкуствовед преподавател в НХА

 • Христо Харалампиев скулптор, председател на СБХ

 • Свилен Стефанов изкуствовед, преподавател в Благоевградския университет

 back to main page [Zet_maG]

за контакти
mail ctrl_z_magazine@yahoo.com