Храната за рибки и разновидностите на "духовна култура"  според участащите рибки

Изкуството да караш Лада - този въпросник/анкета или там на каквото ще ви заприлича/ се появи във време когато малко нещо е неясно какво всъщност става не само по света а най-вече и у нас. Не става дума за икономика или политика - поне не в този смисъл в който ежедневно ни се поднасят- става дума за търсене на ориентири сред хората, които са част от културната ситуация, участващи със своето действие или бездействие или дори просто заемащи пост.

принципът и намерението на този въпростник /"Изкуството да караш Лада"/ е чрез задаването на едни и същи и банални въпроси да се открият приликите и различията в намеренията, оценката себеоценката  на анкетирания.

Възможността да се съпоставят отговорите на подобно зададени въпроси произвежда различия и подобия, но преди всичко разбиране на състоянието на съвременната култура и процесите в нея, което разбиране в повечето случаи грешно се счита за очевидно и подразбиращо се от самосебе си