Близки срещи от трети вид*

или

к`во ще стане с българската култура?

Гадания хороскопи предсказания**

 

за да ви се направи хороскоп трявба да отговорите на следните въпроси

 

 1. Каква е разликата  между – изкуство направено в България и българско изкуство
 2. Как дефинирате национално в съвременната ситуация на глобализъм
 3. Какви могат да бъдат критериите за успех и добро изкуство в съвременния контекст
 4. Как и по какъв начин може да е преводимо изкуството
 5. Налага ли се превод при изкуството, защо?
 6. До колко това, което наричаме национална култура е масова и/или елитарна
 7. Що е то Изкуство казано на български
 8. Как се възпитава националния ни елит в култура и културност
 9. Къде и как може да се дефинира вкусът – преобладаващия вкус по отношение на
  1. а/пластични изкуства
  2. б/театър
  3. в/кино
  4. г/литература
  5. д/музика
  6. е/мултимедия
 10. Посочете съответните примери които считате за успешни прояви на българско изкуство в съответните споменати области
 11. . Защо европейските и/или отвъд океанските критерии са по-важни в оценяването на българското изкуство
 12. Ние изградили ли сме собствени критерии в оценяванетто на съвременното изкуство- а трябва ли?
 13. Къде е границата между изкуство и шоубизнес  - парите създават ли изкуство или оправдават съществуването си чрез изкуството
 14. Как сматате да живеете от тук/2001/ насетне – смятате ли че трудът ви е конвертируем и колко мислите че трябва да получавате за това което вършите изчислено в DM USD EU
 15. Какава мислите или предполагате че е цената на свободата
 16. С какво с поред вас се различавате от вашите колеги и партньори; кои са вашите врагове
 17. Какво конкретно възнамерявате да направите за да подобрите статута на вашата професия какато и личния си статут, жизниен стандарт
 18. Поддържате ли активни прфесионални взаимоотношения с хора от европейската общност, Съединените щати, Канада Япония или Латинска Америка
 19. Каква е каузата която защитавате като личност занимаваща се активно в областта на изкуството и културата
 20. На колко чужди езици можете да се изразявате без трудности
 21. Кога и как започва културната асимилация
 22. Ако трябва да започнете кариерата си отначало какво бихте си казали първо?
 23. Какво е мястото и значението на малките нации в съвременната обстановка според вас?
 24. Какво според вас означава “космическа клаустрофобия”
 25. Кога сте роден

 

Съставил

 Венцислав Занков

18.01.2001 София

 

---------------------------------------------------------------------------------------

*Срещите са грубо казано три вида

 1. С приятели
 2. С врагове
 3. По работа

--------------------------------------------------------------------------------------------

**за всеки който се е отдал на изкуство, култура, културна политика, преподавателска дейност, обществена дейност, спомоществователна дейност, международна дейност и културен туризъм, превод и литература, преводна литература, издателска дейност, министъра на културата, председатели на творчески съюзи и всички останали които не противоречан на международното право, мир и добросъседски взаимоотношения и взаимопомощ