White male & Straight project.
Предварителни бележки

Обикновените хора/артисти които не влизат в приоритетните категории и интереси касаещи малцинствени проблеми, расови, религиозни и сексуани различия, не са в полезрението нито на конфликта между половете, нито са със хомосексуална ориентация имат също правото да заявяват гласно и да защитават своята позиция на обикновени , средностатистически човешки същества които се занимават с изкуство и култура без да бъдат обвинявани и причислявани към сексистки , мачистки, секстантски, сектантски и други произтичащи от гореспоменатите заявени различия понятия и терминология.
Това е проект който защитава правото на изказ, действие и поведение на обикновения човек , който по стечение на обстоятелствата е бял/индоевропейска раса/, хетеросексуален, моногамен, арелигиозен, аполитичен, а-глобален, по-скоро локален, живеещ в страната, където се е родил израстнал и възпитал - т.е не е нито е нито имигрант, със своите страсти и вълнения като такъв. Днес е много по-лесно да си друг, различен, отколкото да си еднакъв, По-лесно се привлича вниманието на обществото по-успешни са публичните и артистични изяви, по-атрактивни са за медиите и предкрепящите изкуството организации. Да откриеш необикновеното във "винаги същото" - това е истинското предизвикателство! Екзотиката и другостта я оставяме за културния туризъм и за местните културтрегери.

White, Male & Straight project.

Цел на поекта

Без да засенчва проблемите на малцинствата, да очертае и защити чрез средствата на съвременното изкуство периметрите на една естесвена и обикновена човешка дейност и битие, като я опази от квалификации и определения като мачизъм, сексизъм и прочее и я съхрани и осмисли като необходимо и жизненоважно човешко поведение.
В борбата за равноправие , равнопоставеност и човешко достойнство, проектът иска да защити равенството и правата на тези, които не са различни. Проектът има за цел да защити баланса в двойката Същото/Другото. За Другоста се е изписало, разсъждавало и направило много, и винаги като отправна система се е явявало Същото. Проектът иска, опирайки се на Другостта, да преосмисли и редефинира като философска, артистична и етична практика Същото ,

Реализация:
Етапи:
1 . Откриване, събиране и селектиране на артисти склонни да изразят своите обикновени страсти и вълнения по необикновен начин, които не са склонни да се правят на интересни, различни или радикални
2. Иззясняване и координиране на индивидуалните проекти на селектираните артисти
3 осъществяване на конкретните индивидуални проекти
4 координиано и групово излагане на проектите в единна експозиция под мотото WHITE FE/MALE & STRAIGHT PROJECT
5 Отпечатване на каталог от екпозицията
6. Представяне на експозицията в други градове на страната - Пловдив "Баня старинна" Бургас - Синагогата
7. представяне на изложбата в съседни балкански страни - Македония - Скопие център за съвременни изкуства, Сърбия - Белград

Предполагаеми участници:
Др. Галентин Гатев - артист; дерматолог-венеролог
Нели Гаврилова - фотограф
Венцислав Занков - преподавател НБУ
Иван Кюранов - артист
Иван Николов - видеоартист
Боряна Пандова - фото/видео
Боряна Драгоева - артист
Орлин Тодоров - психотерапевт, доцент в НБУ
Зашев - философ

Стилисика и жанрова спецификация
Производно на темата за Същото използването на изразните средства би трябвало да се насочи към "любителското" ползване на техника и технология от бита и ежедневието, с цел преоткриване и преосмисляне на баналното
* Видео инсталации и едноканално видео/домашно видео/
* Фотография
* Текст
* Sound installations
* Печат - пощенски картички, постери, билбордове
* Пърформанс
* Обекти

Място
София -: СГХГ
Пловдив "Баня старинна"
Бургас - Синагогата


Предполагаеми техничеки изисквания:
Видео биймъри 5 бр
Видео плейъри 5 бр
Диапроектори 4 бр
Оветление
Озвучаване
Компютър и мултимедийна периферия
Както и консумативите към тях

куратор Венцислав Занков