АГРЕСИЯ, АВТО-АГРЕСИЯ, НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ
Проект

"..."Нещата добиват смисъл, когато свършват: защото именно тогава историята започва"
Не вашата история, нито моята, както казва Едгар. Каквото и да се случи: нашата."

По Жан-Люк Годар

ключови думи
сила, воля, власт, просперитет, консумация, отчуждение, жертва, секс, болка, екстаз, омраза, вяра, търпимост, търпение, страдание, подчинение, безразличие, инцидент, самоубийство, смърт

Агресия, авто-агресия, нещастен случай
предварителни бележки
/първи опит/

Всичко се случва в името на оцеляването. Оцеляването, физическото оцеляване се изпълва със смисъл когато гладът настъпва...настъпва недоверие с подозрителни погледи и мазни, празни, иначе любезни усмивки. Дори преодолян физически, гладът остава, става навик - глад за още; хроничен глад породен от усещането на вътрешната празнота...

Иска ти се да оцелееш, да просперираш. Всичко се заплаща ; времената били такива. Какава е цената на душата , това за сега не се обявява на търг. Фауст не е модерен.
Нещастието винаги е лошо стечение на обстоятелствата, поне така ти се иска, другото е нежелателно, другото е признание че отдавна вървиш срещу себе си. Тръгнал си без да знаеш кой си; докато не се изправиш пред твоите/своите отломки. Опитваш се да ги събереш, опитваш се да се събереш... лепиш парчетата с пресъхнала слюнка. Другите не забелязват; ти не ги забелязваш. Докато някой не посегне към слепената ти цялост. От корема тръгва възмущение, готов си да убиваш. Подтискаш си инстинкта, отровата е във кръвта ти. Стига мозъка. Градация на мазохизъм. Садист към самия себе си. Какво и колко тряба да се изтърпи; докога... приемаш си съдбата. Било писано. Не смееш да пропишеш, пропиваш се. Като много други, нормално е, времената били такива...тежки. тежестта не намалява. Причернява ти. Някой ти стои на пътя, случайно, без да подозира. Твоят път се е оказал невидим, Жалко. Жалко за другия. Ти разбираш по-късно, малко е късно. Докато не застанеш на нечий път. Без да забележиш. . .

Венцислав Занков


Агресия, авто-агресия, нещастен случай
предварителни бележки
/втори опит/

Въведение
Желанието да се разбере актуалното настояще неминуемо повдига въпроси около случващото се като агресия, автоагресия и като нещастен случай
Излишно е да се казва че тази тройка понятия са с активно съдържание, и още повече, че сме не само свидетели но и учасници, действащи лица, съзнаелни или неволни изпълнители или жертви, или с други думи агресията , автоагресията; нещастния случай са не само около нас като част от ежедневието, те са вътре в нас, а ние сме проводник осъзнат или не на това което наричаме "умъртвяване"

Проектът "агресия, автоагресия, нещастен случай" има за задача чрез организирането на теоретична дискусия както и чрез артистична интерпретация и художествени практики да огледа , анализира , визуализира, интерпретира, и теоретизира случващото се като се опита да прозре както и причините така и тенденциите в съвременния свят, касаещи както психологическото равновесие на индивидуално ниво, така и дисбаланса и напреженията в социално-политическиата актуална действителност, които не могат вече да се определят, анализират и интерпретират в изолираност било то верска, етническа, или пък урбанистична, национална или регионална; във време, наречено глобално.

"Агресия, автоагресия, нещастен случай" има за цел да предизвика обхване и опише случващото се както вътре в психиката на личността процеси и реакции към глобализираната социална реалност, което случване да се овеществи; стане видима чрез практика, която наричаме изкуство; както и да анализира интерсубективните взаимоотношения в общата рамка на социално политическите отношения чиято обща платформа е глобализирания финансов капитал, което наричаме актуална критическа мисъл/теория/

Агресия, авто-агресия, нещастен случай
предварителни бележки
/трети опит/

Двете страни на агресията, банално погледнати в метафората на монетата, едната страна придава автентичност, другата - стойност.
Агресията като държавна политика не възбужда въображението, освен ако не сте част от тази политика или не сте пряко потърпевш на такава държавна политика . Агресията като държавна политика е видима, ясна , знаците са навсякъде, и най-вече видими в международните новини. По-малко видима е в националните новини; невидима в ежедневието...

Агресията в ежедневието, е това вече е друго нещо. Агресията в ежедневието е изтласкана, еротизирана, патологизирана, криминализирана и табуизирана; на изтласканата агресия не й остава нищо друго освен да се пренасочи навътре, да стане авто-агресия, резултатите от които, като достойни, активни, изпълнителни граждани, не искаме да приемем като нещо друго освен като нещастен случай, като ни обзема в най-добрия случай краткотрайно съчувствие и порив за благотворителност /обикновено около Коледа/

Ако по Фройд агресията конституира света, ако неудоволствието от отделянето от майчината гръд, дискомфорта от нарушената цялост на щастието; когато безметежното безкрайно извънвремево блаженство на гукането, цоцането и равномерната топлина се разбие, накъса, изчезне, ревът на възмущението е сигналът че има свят, който е извън, и друг, пък и враждебен, но и желан, необходим,, нужен. Искането, първичното диво искане за имане и обсебване е вече тук. Агресията конституира свят, светът е чрез агресията, дали?

Ако агресията конституира света, дали авто-агресията не конституира вътрешния свят, отчужден и друг, дело на априорна неудвлетвореност, битка вътрешна на утопичното триединство мужду дух, душа и тяло чиито видими и фатални поражения в отправната система на Наблюдателя отвън са нищо повече от нещастен случай, mal chance, bad luck, съдба, и т.н; битка в която ако тялото загуби означава смърт, ако душата загуби - следва ад, ако духът загуби - идва мизерията.

Изборът е ваш....

А сега да влезнат момичетета на късмета....


Агресия, авто-агресия, нещастен случай
предварителни бележки
/четвърти опит/

Страната на Доброто е тази на подчинението, на послушанието. Свободата винаги е отворена за бунт. Доброто е свързано с непроницаемия характер на правилото

Утопичния морал на свободата се претопява в общоприетия морал, който обединява хората помежду си в една система от задължения. Единствено моралът на общуване - и на преданост, който обуславя комуникацията, надминава утилитарния морал. Комуникацията пред-поставя суверенност на общуващите

...сълзите са връх в емоцията на общуването...

по Жорж Батай


СТРУКТУРА И ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

1. теоретичен панел
2. изложба
3. дискусионен панел

1.ТЕОРЕТИЧЕН ПАНЕЛ

основно намерение
теоретичния панел има за цел да изясни,и теоретично определи възможните аспекти на тълкуването на агресията, автоагресията и несщастния случай като жива част от нашето настояще, като за целта се поканят теоретици от областите на социологията, психологията, философията, естетиката, правото да представят своите виждания и анализи през погледа на съответната научна област касаещи агресията, автоагресията и техните причини, механизми следствия и последствия в индивидуален/личностен/ и обществен аспект

предварителни теми
предварително зададените теми имат единствено за задача да очертаят най-общо възможното поле за развите на дискурса. Необходимото насочване и фокусиране на на разговора става от и чрез интерпретациите на участниците в теоретичния панел, като по този начин е налице желанието да се избегне предварителното насочване и ограничение в посоките на търсене и анализ.


* Агресията като стремеж към живот.
* подтиснатата агресия - необходимо условие за функциониране на индивида в съвременното обцество
* подтиснатата агресия -депресия; имплозия; рак ?
* подтиснатата агресия като депресия или нагон към смъртта /Фройд/
* автодеструкция - стремеж към смъртта - кефът от саморазрушението
* Враждебния свят? И/или враждебният "аз"
* Другият - винаги е враг, "аз съм другият" началото на войната.
* естетика на ужаса
* Ебането - агресивно ; автоагресивно или нещастно/щастливо стечение на обстоятелствата
* Бездействие и безразличие. Лично пространство и свобода. Алиенацията - върха на сладоледа /имперско правило - разделяй и владей/
* Самоубийството - радикалния/радикализиран бунт срещу действителността
* Стандарт на живот, регламентиран живот, подреден живот, живот без алтернативи > бунт > самоубийство .
* Самоубийството като отчаяна /или радикална/ заявка за свобода.
* Наркомании и свобода - полет над кукувиче гнездо.
* Градът - идеалното място за усамотение, депресия и смърт.
* Статистики на нещастни случаи и самоубийства в големите европейски градове - анализи и прогнози . Водещи класацията?
* Нещастния случай - тихото самоубийство. Нещастния случай - невидяното самоубийство
* Нещастен случай: невинните минувачи
* Принуда, власт, насилие, пасивност
* Вяра, екстаз и омраза
* Разделението на душа, дух и тяло off и online практики,chat rooms, фитнес, пластична хирургия... Раделение и напрежение.
* Несигурност в тялото и неговия произход - генното инжинерство - агресия срещу индивида на молекулярно ниво
* Бягство от реалността - изход, необходимост или безизходица - самотния бегач на дълги разтояния /моят съвременник на "аз"-а във виртуалните реалности/
*


Цели
Чрез актуален анализ на заинтересовани водещи теоритици в областите на философията , социологията, културологията, политологията, психоанализата и естетиката да се направи опит за:


* изясняване на съвременното действие и поведение на глобализирания индивид като част от механиката на властта,
* да се проследи психопатологичния резонанс на глобализирания капитал в личната практика и живеене,
* да се проследи дали съвременната идеологическа система произвежда кризи или идеологически "черни дупки" и фашизмът има ли своето развитие и нови измерения като тоталитарна система когато основната икономическа система е глобална и тотална. Начини и средства за легитимиране на агресията.
* Какво означава и как функционира съвременния "добър" гражданин, когато е гражданин на света, или поне се изживява като такъв. Толерантността, политическата коректност и възпитаната агресия
* Дали съвременния "добър" гражданин на света се счита американския гражданин и защо.
* Агресивен патриотизъм, или патриотизмът приложен глобално?
* Как и защо съвременната идеологическа система произвежда лични кризи и сривове на емоционалната и ценостна система и начините на решаването им.
* Личната икономия, и виртуализирането на личното пространство и какви са последствия и поражения върху психиката от бягството от тялото във виртуалното пространство.
* Нещасен случай - внезапното случване /лично/ на нещо лошо; инцидент, смърт.. е ли е просто лошо стечение на обстоятелствата; лош късмет; карма или умишлено/несъзнателно се пропуска и се отбягва че може би


1. нещастния случай- е резултат от пасивността на другите и може ли това да се счита като "пасивна агресия"?
2. нещастния случай - като резултат от подтиснатата агресивност/която според традиционната психоанализа /Фройд/ си е чиста депресия! До колко в съвременното общество и как подтискането на агресивните инстинкти са част от задължителното приобщаване и последствията от това на индивидуално психическо ниво. Има ли заместители на ритуалното канализиране на агресията в примтивните общности /жертвоприношения/ днес, с цел изразходването й вместо подтискането й...?
Резултатът от това , че на някой са му "изгорели бушоните" влиза в черните хроники винаги и единствено като "нещастен случай"
3. .нещастния случай - като резултат от авто-агресия или казано по друг начин - като "нагон към смъртта" /Фройд/
4. Самоубийството като злополука? Злополучия или самоубийства -изберете сами!


* Сексуалните взаимоотношения, ограничения и табу-та и присъстващта агресия и автоагресия като потенциална възможност, породени ото същите ограничения и табу-та.
* какви са предполагаемите последствия и щети от екранираната нова комуникация чрез интернет и новите технологии когато физическия контакт е сведен до 0. Агресивен Аутизъм. Патологично шизоидно разделяне на личността на off-line & online
* как трябва да се мислим като действащи субекти в актуалното политическо/световно/ настояще
* смисъл и безмислие на пасивно/активно възприемане на актуалнното настояще като единна социално-политическа система - игра без изход?
* Защо как трябва да се разсъждава върху съвременните ценностни системи и може ли да влияе теоретическата мисъл върху социално-политическата система извън прецизирането и усъвършенстването й като механика на контрол, управление и експлоатация
o Безсилието на отделния човек изправен пред Системата с правила и морални нормативи, алиенация, липсата на морална и идеологическа алтернатива, радикализира съпротивата - бунтът е самоубийство. Бунтът срещу системата е самоубийство. Бунтът срещу системата води до самоубийство. Самоубийството е бунт
o Отчуждение и бунт - тихата смърт
o Жертви, жертвоготовност, Ислям; Самоубийствени атентати
o Пари, консумация, свръхконсумация, невъзможна консумация = ?
* Анархията - що е то.
* Може ли срещу властта да се употребява насилие
* Анархия на съзнанието - поводи, причини, резултати, епилог
* Е ли самоубийството анархия на съзнанието
* Изводи
* Нуждата от "изводи"

 

Реализация

Формат на теоретичния панел
Симпозиум

Времетраене - 3 дни в рамките на изложбата "Агресия..."

* Отправни точки


o Historical Helmut Berding
o Sociological


* Theunissen /Freie Universitaet, Berlin,/
* Slavoj Zizek,
* Sally Jane NORMAN /France/ paper 'aggression as a theatre as aggression'
* Klemens Golf /Germany/
* Baudrillard /under investigation/


o Psychological /under construction/
o Biological after Konrad Lorenz
o Theology /under construction/


Participants Bulgaria:
Dimiter Sashev, philosopher / confirmed
Prof. Bogdan Bogdanov / tbc
Zlatomir Zlatanov, paper 'The Bulgarian Oedipus' / confirmed/
Orlin Todorov, psychotherapist/confirmed/
Angel Angelov / tbc
Alexander Marinov, psychiatrist / tbc


Място на провеждане:
Червена къща/СГХГ/НХА

Етапи:
Покани и уточняване на списъска на участниците
Уточняване на темите; синопсиси на лекциите на участващите; програма
Публикуване на бюлетини програма с резюметата по теми и участници
Провеждане на симпозиума
Отпечатване на пълните текстове на лекциите и презентациите в каталога на изложбата или като отделна книга


2.ИЗЛОЖБА Като банална истина е очевидно, че хората на изкуството прозират и усещат идващото и случващото се извън неговите рационализирани, теоретизирани и прагматизирани измерения

или
визуалната интерпретация на агресията, автоагресията и нещастния случай чрез средствата на съвременното изкуство и личната практика на художника.
или
как съвременния артист се чувства, вижда и действа днес. Резултатите

основно намерение
проекта в частта си като изложба на съвременно визуално изкуство има и за цел да изследва чрез самоанализ на подбрани артисти; чрез тяхното отношение към себе си в пространството очертано от ключовите думи и заложените теми в теотетичния панел и в последствие представи чрез средствата на съвременното изкуство кълновете и зародишите на насилието, безразличието като част от насилието, скритите и явни саморазрушителни инстинкти в индивида, страхът и агресията в оцеляването като се надява да повдигне въпроси касаещи до колко обществените механизми за контрол влияят върху психологическата настройка на индивида; значението на личната самооценка и доколко и как заложените a priori човешки същности се изявяват и могат да се сумират в обществени настроения и тенденции канализирани чрез доминиращата идеология във войни и военни операции. Повдига се въпросът какво в съвременнен контекст означава хуманизъм/човечност и къде е вътрешния личностен психически императив касаещ Другия и в този смисъл какво означава свобода. Ако верността на твърдението че "моята свобода е до там от където започва твоята" е очевидно то очевидно и оттам започва безразличието към другия. А жертвите на безразличието просто се пренасочват към графата "нещастен случай". Проекта има за цел също и да пита как и какво представлява това "до там", тази невидима и лична ивица "Газа" ежедневно прегазвана и поставяна под въпрос.
Изследване на насилието като индивидуално заложена потенция, и/или предизвикана от ....обстоятелствата естествена реакция която задържана се пренасочва навътре и води към саморазрушение. Саморазрушение което може да има и колективни измерения.

Задачи
Чрез подтикване, стимулиране и провокиране на поканените артисти към самоанализ и екстеоризиране на техните интимни желания, чувства -


* да търси открие изследва и интерпретира чрез средствата на изкуството причините и формите на индивидуална агресия, авто-агресия и и пасивната авто-агресия проявяваща се, ставаща видима за околните едва като нещастен случай
* да потърси връзката до колко колективната агресия е сбор на лични такива.
* Да изследва до колко агресията означава инстинкт за разрушение и саморазрушение когато е пренасочена навътре
* да пита до колко личното, индивидуалното, интимното, тайното агресивно желание е универсално и действено и не зависи от географски ширини и социален произход и обществено развитие.
* да пита до колко агресията не е негласно поощрявана и е естествена част от съвременното индивидуално поведение в настоящата социално-политическа ситема на капитала
* да предостави за преосмисляне обичайните основни и водещи теми в общественото съзнание свързани с насилието, болката, мизерията, нещастието и смъртта от лична и емоционална интимна гледна точка и усещания на отделния човек в живия му живот, интимен личен и уязвим, като релативира понятия като добро/зло смисъл/безмислие победител/жертва блаженство/страдание успех/загуба... просперитет

В този смисъл проектът е отворен и подлежи на развитие и допълване с международно участие и след окончателното му завършване и публично представяне

Цели
* чрез средствата на съвременното визуално изкуство и личната позиция на участващите артисти да повдигне въпроси, и потърси публично отговори на действия и човешки поведения, които или са криминализирани, или са в полезрението на съвременната психиатрия или са скрита/невидимата част от официална държавна политика и политическо поведение и като такива малко или много стават табу.

реализация:
* етапи:
o подбор на съвременни артисти с активно отношение към случващото се в локален , регионален и глобален аспект, склонни към самоанализ, с активна лична жизнена и творческа позиция
o провеждане на индивидуални разговори върху темата на проекта с цел очертаване рамката на индивидуалния проект за всеки един от тях.
o Провеждане на обща среща -разговор и дискусия върху общата тема и представяне/споделяне на личните проекти в писмен и устен вид. Съчетаване на близки по подход и стилистика проекти. Търсене на допълнителни гледни точки по темата. Дискусия върху представянето им както общ синхронизиран проект/изложба
o Реализация на инкивидуалните проекти
o Организиране на изложба
o Провеждане на публична дискусия /в рамките на времетраенето на експозицията/ по темата и повдигнатите в процеса на работа от автовите въпроси
o Издаване на двуезичен каталог и мултимедиен диск които включват както илюстрации с произведенията като краен резултат в единна експозиция , така и процесът им на реализация - текстове, предварителни лични бележки, аудио и видео архив от проведените срещи-разговори и дискусии по темата. В каталога са включени като съществен елемент текстовете и презентациите от теоретичния симпозиум "агресия,автоагресия, нещастен случай"
o Публикуване на работните фази и крайния резултат от проекта като Уеб Сайт със собствен адрес.
o Представянето на проекта като работен план и крайни резултати извън страната на подходящи теоретични и артистични форуми
o Отворен етап - развите на проекта с международно участие

* Стилистика и жанрова спецификация
Счита се, че съвременните аспекти на представяне и възприемане на агресията, манипулацията, автоагресията и нещасния случай са визуално и стилистично определени /предопределени/ от средствата за масова комуникация. В този смисъл се предпочита и стимулира използването на изразни средства, производни на електронното обработване и предлагане на информацията както и определени от същността и стилистиката на пресата.
o Видеоарт и видеоинсталации
o Sound инсталации и едноканални аудиопроекти
o фотография /класическа и черно-бяла/
o дигитална фотография
o интерактивни мултимедийни инсталации и CD-rom
o интерет проекти
o печатни изделия - постери, картички, билбордове
като не се изключват
o инсталации и обекти
o концептуално изкуство
o живопис/скулптура

Участници в екпозицията


International

Pipilotti Rist
Shelly Siliver www.shellysilver.com
Jordan Crandall /USA/
Klemens Golf /Germany/
Vanda Playford /UK/
Adina Bar-on /israel/
Clarisse Hahn /France
tanja Ostojic belgrade/dusseldorf/ http://www.cac.org.mk/capital/projects/tanja/
david d'agostino /USA/bulgaria
URTICA art and media research group /YU/
www.urtica.org
(optional)
Aleksander Gubas - belgrade
Guia Rigvava germany/georgia,russia


Co-curators
Stephanie Benzaquen /co-curator/ - opal gallery Tel Aviv /israel/
Michael Gillespie /Foxy Productions NYC/
paula boettcher /co-curator/ galerie paula boettcher berlin http://www.galeriepaulaboettcher.de/

(optional)
Ileana Teleaga /co-curator/ West University , Timisoara, Romania/ confirmed
Jurij Krpan /co-curator/ confirmed/ kapelica gallery ljubliana
www.kapelica.org

presentations/video screening/interactive
susane jaschko transmediale berlin // confirmed under certain conditions/
(optional)
Aleksander Gubas /Belgrade
Mark Paulline/Survival Reasearch Laboratiries/USA www.srl.org /tbc

bulgarian
Lilia Abadjieva /directior/ /confirmed/
Raina Markova, writer sofia/burgas/ confirmed/ http://submagenta.dir.bg/
oleg mavromatti russia/ confirmed/
Peter Canev artist/ confirmed/
Dr. Galentin Gatev, artist, dermatologist, veneorologist/ confirmed/
http://www.drgatev.com/
Boryana Dragoeva, artist http://hammer.prohosting.com/~dragoeva/
Ventsislav zankov/me/, www.ctrl-z.org/zankov
adelina popnedeleva/ confirmed/
rasssim www.rassim.com
Nadejda Lyahova, artist
NO POINT GROUP /sofia


Video screenings/ presentations

Susanne Jaschko transmediale (Berlin) / confirmed/
Mark Paulline/Survival Reasearch Laboratiries/USA www.srl.org /tbc
More (optional)
Zadruga , Belgrade
Milentiye Pandilovski (Macedonia), co-curator /?/
Dimos Dimitrios (Greece) /?/


очаквани резултати
Чрез представянето на размишления във форма на завършен художествен подукт и артистична практическа реализация със средствата на изобразителното изкуство да предизвика публична дискусия за мястото и ролята на субекта спрямо собствения си живот и съотнесен с другия, другите; мятото на субекта като обект на самия себе си и обект на обществото в критични, манипулативни, консумативни, идеологически предопределени съвременни обществени и лични ситуации чийто продукт се явява в насилие. С успешната си реализация проектът неминуемо поставя и въпросът за мястото, ролята и значението на съвременния артист като активен субект в актуалната действитлност /обществена реалност/

3. Дискусионен форум
целта на дискусионния форум е чрез среща на неформално ниво заинтересовани от темата теоретици , участниците в изложбата с техните практически резултати и лични размисли с широката общественост да се породи публична дискусия както на изложените произведения на изкуството така и на заявените в теоретичния панел теоретични позиции.
Начин на провеждане:
- Участващите аристи представят работите си и/или своята гледна точка на актуалното настояще през перспективата "агресия, автоагресия, нещастен случай"
- Коментари на заинтересовани теоретици и специалисти
- Въпроси и коментари на публика и журналисти
Място и време на провеждане
- по време на изложбата, след провеждането на теоретичния панел
- място - в изложбената зала сред експозицията.

София 13.05.2002 Автор Венцислав Занков

Следва продължение/To be continued


В следващата серия очаквайте

Ново 20 /двайсет/
Сега на мода е патриотизма, може и да е домашен; домашен патриотизъм и домашни убийства , домът вече се оказва земята, а домакините кои са? Номерът е да си домашен любимец....

край