“главата на медуза”

 тя не е мит или притча, тя може да се види зазидана в основата на една от носещите колони на едни помещения под земята; затворени пространства, чиято цел е била да са пълни с вода;  да бъдат резервоари, а водата е за един град  - Истамбул. Различни са историите защо е там, но едно е сигурно, тя е там за да не може да бъде видяна. Ако е произведение на изкуството, за каквото очевидно се счита , то това противоречи на цялата съвременна логика, логиката на създаване и функциониране на съвременното изкуство.защото каквито и концепции и теории да се напишат, тя е там под водата , на дъното, в тъмното, от векове, за да не бъде виждана, и без ритуално предназначение; самодостатъчна и съхранена в своята автономност,. Зрителят нито ще й придаде нито ще й отнеме стойност; ценителят е непотребен. Погледът на Днешния турист  достига до нея, плъзга се по влажната повърхност на камъка; той и се възхищава, чувства се като откривател,  влезнал в покрите подземия. Може би е вече Индиана Джоунс, като пропуска че тя е там не за него, тя е там въпреки него, тя е там , суверенна и независима в своето съществуване, тя е там за да не може да бъде нито притежавана нито показвана, тя е там и ще бъде – нито по-красива нито по-грозна,  по-смислена или безмислена; тя е просто отвъд и независимо от вас. Мълчанието единствено подсказва: - “това не е за вас