Изкуство и /или политическа коректност?

Изследване

 

Цел на проекта:

Чрез проучване на дейности и принципи на финансиране на съвременно изкуство и култура да се установи каква е взаимовръзката и влиянието между изкуство, култура и политика като се изяснят термини  и понятия  като “политическа коректност” мултикултурност” “независими и алтернативни дейности и организации”  “толерантност”

Това изледване ще даде и яснота при разбирането и анализа на съвременно изкуство от и в  Източна Европа като част от спазване на изискванията при/на процеса на обединяване на Европа, попадайки в културното поле на политическата коректност

 

Отправни точки/въпроси

  1. Има ли и какъв е пазарът на актуални теми тези и идеи в съвременното изкуство и до колко са част от социално-политическите популярни /update- и  в ракурса на обединена Европа?
  2. Как функционира взаимовръзката между “некомерсиално”изкуство идеология и пропаганда и какво лияние оказва спонсорирането на независими сдружения и индивидуални артистични практики
  3. Какви са и как изглеждат в съвременното изкуство резултатите  от търсенето и прилагането на най обща обединяваща платформа каскаеща въведената практика на “мултикултурност”
  4. Толерантност вместо общуване – формализира ли се комуникацията?
  5. Институционализира ли се комуникацията чрез финансовото й обезпечаване?
  6. Цензура>автоцензура>политическа коректност – метаморфози на артистично поведение с оглед адаптиране към формите на финансиране?
  7. Може ли да се говори за “политическа коректност” в полето на политически коректното – отсъства ли саморефлексията там?

 

Принципи на работа

  1. Изследване на осъществени спонсорирани проекти от областта на визуалните изкуства  през последните 5 години  и принципите на селекция на международно участие от източна и западна европа

сравнителен анализ  по

·       теми

·       спонсори

·       учасници

·       реакции

·       резултати

o      очакрани резултати по проект

o      реални резултати по изпълнение

o      следствия , развитие + заглъхване

 

  1. Инервюта с куратори , артисти , спонсори
  2. Изследване на неодобрени /отхвърлени проекти

 

Място 

Виена, Грац, Линц

 

Дейност

·       Вземане на интервюта и събиране на визулани материали /каталози и прочее/ от спонсорираци агенции /КултурКонтакт Виена/

·       Проучване на културната политика на официални /Kunsthalle Wien/, частни и независими организации, асоциации, в областта на културата държавни независими и частни  галерии и пространства във Виена, Грац и Линц

·       Проучване на културните стратегии и политика на независими печатни издания -  /Springerin / и зависимостите при тяхното финансиране

·       Вземане интервюта от организаторите и кураторите и проучване на дейността на фестивалите в Грац и Линц

·       Проучване на дейността на алтернативни групи и организации и начините на финансиране, проекти и тяхната идеология

·       Интервюта и проучване на дейности, критерии на културна политика на организации свързани с използването на новите медии и интернет изследване на зависимостта между активизъм и спонсорство в Net- културата:

 

 

 

Технически средства и facilities

 

Изисквания

o      Специализирана периодика

o      На фодации подкрепящи изкуство

o      Библиотека

 

 

Представяне на резултатите:

 

 

 

 

от презентацията в НБУ

“... съвременната практика на художници, артисти от новото поколение се съсредоточава в търсене на пари, финансиране от третия сектор и това обикновено са неправителствени организации, които боравят с външно? финансиране. На позицията, където е пазара на изкуствата се явява пазара на идеите или по-точно пазара на проектите където неправителствените организации се явяват по някакъв начин “дилър” или “проводници” на външни идеи. Всичкото това някак си го говоря не за друго а защото нещото което касае този проект е политическата коректност. Очевидно, че външното финансиране /когато се финансират такива проекти те са доста неясно, общо формулирани/ обикновено касае структура, изкуство и социални практики и тук започва това диференциране върху малцинствени приоритети - дали ще бъде  етнически, религиозен, сексуален, регионален; по някакъв социален статус; това няма значение. Последните проекти в тази посока за които съм чувал можем да наречем “изкуство за социална промяна.” Аз стигам до едно убеждение и теза, че се привнасят дискурси, теми и проблеми и то в процеса на влизането ни в Европа, което едва ли не (това силно ще прозвучи) едва ли не трябва да влезем в Европа със “съответните” проблеми. Тук ще поясня -  чувам гласове които казват “нима нямаме проблеми?” Имаме, но в светлината на европеизацията; в тази светлина проблемите се осветяват по нов начин, съответно се хвърлят и нови сенки. Разсъждавайки върху тези нови сенки изключваме една от тези нови сенки - за “политическа коректност” не се говори защото в момента в които се намираме в полето на политическата коректност не е коректно да се говори за “политическа коректност” -  някак си има изключване на възможността да се обговарят тези неща, още повече - когато говорим за политическа коректност по някакъв начин ми се възразява  /имаше един дебат, които касаеше този проект организиран от “Червената къща”/, че трябва да държим “политическата коректност” там от където е дошла, сиреч САЩ.

 

Когато говорим за някакви перспективи на обединяване и влизане в Европа ми се отнема възможността за артикулиране на онези перспективи които сенките носят с обмяната на своите проблеми – в зоната на здрача нещата не се допускат да се обговарят. Защо говорим всичките тези неща - защото в един момент човек трябва да направи своя избор. Като съвременен художник очевидна е разликата между правенето на картина и правене на съвременен проект касаещ съвременното изкуство. Ако на една картина производството, да речем, струва горе- долу сто лева, то един проект, касаещ визуалното изкуство струва много повече. Как трябва да се реши този въпрос, как личното поведение и действие ще заобиколи или ще се включи, ще асимилира тази практика на прелъстяване и политически коректно поведение. Тук се връщам до нещо което касае личния избор; касае ежедневната художествена дейност - какво означава всичко това - аз как да изпълнявам своята ежедневна художествена дейност, като привнасям приоритети които не са мои? По този начин стигаме до проекта White Male Straight,. Идеята беше да се кандидатства за финансиране с неотговаряне на приоритети, което общо взето се случи/получи/.

            “Този проект публично заявява, че дава право на изказ, действие, поведение на обикновения човек, които по стечение на обстоятелствата бял -  индо-европейска раса, хетеросексуален, моногамен, арелигиозен, аполитичен, аглобален по скоро локален, живеещ в страната в която се е родил, не е нито емигрант или имигрант. Без да засенчва проблемите на малцинствата, да очертае чрез средствата на съвременното изкуство и защити периметрите на една естесвена и обикновена човешка дейност и битие, като я опази от квалификации и определения като мачизъм, сексизъм и прочее и я съхрани и осмисли като необходимо и жизнено важно човешко поведение”. това е общо взето мотото на проекта.