"75 желания" проект
/по Рибаря и златната рибка/
CD-ROM and Multimedia Screening Project 
венцислав занков

'75 желания" e представен на 

 

75 желания

/по “рибарят и златната рибка”/

проект за CD-ROM и мултимедийна прожекция

 

задачи

проектът има за цел да изследва и съпостави, като представи едновременно във вид на прожекция на интерактивен CD-ROM трите най-силни желания на познати и случайно попаднали пред обектива на камерата обикновени хора, като се използва формално приказката за “рибаря и златната рибка”.

 В този проект ме интересува до колко хората в своите желания си приличат и различават, както и възможността ,чрез използването на компютърните технологии, хората и техните реакции директно да се съпоставят.

 

Спецификата на реализацията на “75 желания” повдига също и въпроса за чуваемостта: двадесеттте и пет анкетирани говорят едновременно и казват своите желания, и тази едновременност пречи да се чуе и разбере каквото и да било от техните желания. За да се разбере какво в същност говори всеки един от тях, зрителят трябва целенасочено с помощта на “мишката” на компютъра да си избере човека, лицето което иска да чуе, но така може да чуе единствено гласът на избрания човек, тъй като гласовете на останалите при този акт се изключват, При липсата на избор/намеса от страна на зрителя, лицата от екрана са оставени на самите себе си да говорят и мърдат, отчуждени, неразбираеми и неразбрани...оплетени...в нечленоразделен общ глъч.

те “проговарят” насаме единствено ако има зрител, който иска да ги чуе.

 

 Възможноста за произволно и на посоки прескачане от едно лице на друго за да му чуеш гласа, неговата истовия и желания или пък възможността за безучастно наблюдаване на 25 едновременно говорещи души означава  преодоляване на линейността на изказа при традиционното видео, където единствената възможност е учасниците да бъдат представени един след друг, а присъствието на зрител е от никакво значение.

 

какви бяха тези 75 желания?

Технически изискванияКомпютърМултимедиен видеопрожекторАудиоусилвател с тонколониЕкран, стена

[home]