нов български университет 2002

WMS projects by ventsislav zankov

75 желания[bg]
75 wishes[
engl]
interactive CD_ROM

LEVITATION [digital]

I and my body or I am my body? I try to see it. I am scanning it piece by piece, bit by bit. It is hot. It is Summer, the end of August. I am leaving for the seaside tomorrow. I am sweating. The glass of my flat scanner gets dimmed. I am lying on it. Will it hold? It is working so slowly. I begin to collect the pieces of my own body. Arranging a puzzle. The puzzle is myself. I am collecting the peices of myself for myslef. I think of Frankenstein. My own body seems to me dead and distant and weightless. I have been scanned at 100%, it means this is me, technology tells me, yes, 100%.

LEVITATION [digital]

Scanning mode :

  • reflective,

  • colour (RGB),

  • high speed,

  • 100 dpi,

  • 100%,

  • no filter,

  • no descreen,

  • image size 220X135cm

  • 100% self re-construction!?

Аз и моето тяло или аз съм моето тяло? Пробвам за да видя. Сканирам се парче по парче, част по част, Горещо е . Лято, края на август, Утре заминарам на море. Потя се, съклото но плоския ми скенер се замъглява. Лежа върху него. Дали ще издържи. Работи адски бавно. Започвам да събирам парчетата на собственото си тяло. Игра на пъзъл. Пъзълът съм самият аз. Събирам парчетата от себе си за себе си. Сещам се за Франкенщайн. Сглобеното ми тяло изглежда мъртво и далечно и безтегловно. Сканиран съм на 100% значи това все пак съм аз , техниката ми подсказва, да , на 100%  

Scanning mode :

1       reflective,

2       colour (RGB),

3       high speed,

4       100 dpi,

5       100%,

6       no filter,

7       no descreen,

8       image size 220X135cm

100% self re-construction!?

click the pic to enlarge it 

[home]