Limes Agoniae part II

limits of Agony, 1992, Sofia

 

 

Limes Agoniae II

 

February, 1992. Sofia, the Gallery of the Union of Bulgarian Artists at 6 Shipka Str.

 

 

Elements of the Exposition

 

 • Latin
 • Animal blood
 • White cloth
 • Black & white pictures of German castles and fortresses
 • A cocktail table
 • A dish with my hair
 • A 21 inch monitor and video-player
 • A VHS record of the process of having my hair cut (see the Steak and fried potatoes performance)
 • overhead projectors - 2 pieces
 • slides

 

The black and white slides (that present the origin of the blood stains in static pictures) are followed by colour slides presenting the internal parts of Peugeot (the engine, the seats, the steering wheel & the coupe, shot under different angles from the production conveyers in the Peugeot plant). Colour slides of German castles and fashion models, dressed in a retro style from the 30ies add the slides collection.

 

A gramophone record of 78 revolutions per minute, playing popular German pieces from the 30ies, is accompanying the slides panorama.

 

Mr. Georgi Stanchev (a qualified guide) is meeting visitors and introducing them into the logic and consequence of these ’museum articles’. Epitaphs are in LATIN translation and trace out the origin and the meaning of blood stains: Imago palida capitis bovi, Animadversio pectoris, Tractus perpetuus - memoria desectionis & Ex loco secturae - denuntiatio.

 

The Exhibition headlines - Limes Agoniae, Infinita doloris definita tamen est, Agonia posset infinita esse sed habet limitem mortem - interpret the limited infinity of being, presented through the function:

 

 

This function may be considered as a mathematical expression of :

‘Infinity of pain is limited’

‘The agony may be infinite but finds its limit in death’

 

 

‘ . . . The limits of man, of words and objects is the theme of the exhibition of the famous avant-garde artist Zankov, inaugurated yesterday at 6 Shipka Str. Gallery. The artist had his long hair cut in front of the eyes of numerous spectators, Prime Minister Dimitrov among them. Next he turned the hair into a dish and ate a big piece of hair-steak. Both his performance and the exhibited compositions suggest that the elusive, rich in meaning forms turn our look to the essence of phenomena . . . ‘

Borislava Simova

‘Democratsia’ Newspaper, February 12th, 1992

gallery view

 

 

Limes Agoniae II

1992. февруари месец, София. Галерията на СБХ, ул. Шипка 6

 

Елементи, участващи в експозицията:

 • латинският език
 • животинска кръв
 • бял плат
 • фотографски репродукции черно/бели на немски замъци и крепости;
 • коктейлна маса
 • чиния с косата на автора
 • 21 инчов монитор и видео плейър
 • касета VHS /запис на лицето на автора с коса в крупен план, и процеса на остригването й /виж пърформанса “Бифтекът и пържените картофи”/
 • диапроектори - 2 бр.
 • диапозитиви

черно-белите /които реконструират статично произхода на кървавите петна/ са комбинирани с цветни представящи различни гледни точки на вътрешността на модел на автомобил “Пежо” - двигател, седалки, волан, купе от производствения конвейр. Включени са и цветни диапозитиви на немски замъци както и на манекенки облечени в ретро стил - оригинални рокли от 30-те.

Музикалният съпровод на диапорамата е запис от специално закупена антикварна плоча 78 об./мин. с популярни от 30-те години немски шлагери.

Нает гид /г-н Георги Станчев/ посреща посетителя и го въвежда в логиката и последователността на експонатите. Надписите на латински, които зрителят среща върху тях са превод от български и обясняват произхода и значението на кървавите следи. imago palida capitis bovi - “Блед образ от телешка глава;” впечатленията от хранопровод; черен дроб и други следва да се четат като-animadversio oesofagi, animadversio pectoris, animadversio iecoris... Следват: “Живописен завой на ъгъл 180° “; “Конвейер - спомен от дисекция” беше преведен като Tractus perpetuus - memoria desectionis, а “От мястото на разчленяването - репортаж” като Ex loco secturae- denuntiatio. Водещите изложбата надписи Limes Agoniae; Infinita doloris definita tamen est; Agonia posset infinita esse sed habet limitem mortem повдигат въпроса за ограничената безкрайност на битието представен чрез функцията

която може да се счита за математически израз на надписите Безкрайността на болката е ограничена

Агонията може да бъде безкрайна но си има граница - смъртта.

 

...Границите, в които човекът, думите и вещите могат да се изменят, е темата на изложбата на известният авангардист Венци Занков, открита вчера на Шипка 6. Сред многобройните зрители, включващи и премиера Филип Димитров, художникът се раздели без жал с дългата си коса. От нея, превърната в блюдо, той изяде голямо парче бифтек. Пърформансът, заедно с изложените композиции, показаха че колебливата и многозначна форма принуждава погледа да се отмести към същността на нещата....

Борислава Симова,

в. Демокрация, 12.02. 1992

home gallery