.„Реконструкция на homo sapience-XX век" - видеоскулптура Попълване на колекцията от археологически находки-очевидно е размиването на характерното и отличаващо половете както социално, така и сексуално поведение. От друга страна телевизията като феномен дематериализира , нихилира сексуалността, създавайки електронни обекти на желания; потапяйки ни във виртуални светове; внушавайки ни , че телевизионната реалност е по-реална, по-всеобхватна, по-пълна, точна и изчерпателна и затова доверявайки и се изцяло, все повече губим способността за човешки контакт.

"The viewer functions as a screen, a simulation of "self". Television confirms the diagnosis that the boundaries between inside and outside are blurred: the diagnosis that "self" is an out-rated concept"

Acconci

"Television signifies the body-becomes-electronic, the body-without-sex, it is a practice for a role in the world of no­body. "

Ebda sl7

 

„Реконструкция на homo sapience - XX век"
видеоскулптура

реализация:

-на четири, сложени един върху друг монитора се излъчват части от човешка фигура по такъв начин че да изградят фигурата в своята цялост, права и неподвижна, с ръце отпуснати покрай тялото. Цяла фигура съставена от четири независими фрагмента (всеки фрагмент е записан и се излъчва от отделен видеокасетофон) фигурата (синхронизираните записи на фрагменти), сборен образ от образите на четирите телевизора, бавно се върти. Първоначално е изградена облечена мъжка фигура, която в процеса на бавното въртене систематично губи части от облеклото си. В момента, в който долната част от трупа е напълно гола, се оказва, че очакваният мъжки полов орган не съществува, а вместо него има пубис и голи стройни женски крака. В същото време горните два монитора изграждат торс на мъж , който е по риза. Метаморфозите на фигурата преминават през различни етапи, представляващи гола мъжка фигура, която придобива женски бюст, преминава през голо женско тяло, облечена женска фигура, докато достигне и приеме първоначалния си вид. Изградена е хибридна, хермафродитна човешка фигура на средна възраст 25 години.

Място на /ре/конструкциите:- Археологически музей

reconstruction of HOMO SAPIENCE

sound track текстове към мониторите