+ MORNIN’ FUNERAL AGENCY& it’s  IDEAL CEMETERY+

essential

 

 

 Смисъл и значение на  Гробищата за идеи ИДЕАЛ; принципи, селекция и работа на ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ УТРО

 

Първата забележка и обяснение, което се налага от първите реакции при споделянето на  проекта “Утро” – най- повърхностното; първоначалното възприемане на тази идея е, че става въпрос за събиране на боклук, отпадъци от интиликтуалната ни дейност. До някъде може  и да е така, или да изглежда така, но нито целта е да се търси дефиниция на боклук, нито да се влиза в ролята на хигиенизатор, още повече интелектуални – това го оставям на интелектуалците - у нас и в чужбина. Държа да отбележа, че интелктуалният боклук тук няма нищо общо с идеята за гробищата и погребването на идеи, идеали и същности; погребаланата агенция “Утро” е намерение, желание  всички  или онези мисли, които ги изтласкваме като неуспешни, неподходящи, неприемливи за СЪЩЕСТВУВАНЕ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ; в ежедневния ни живот с неговите прагматични страсти и стремежи, да имат шанса да не станат безследно изчезнали...

 

 

Погребална агенция “УТРО” има за цел да попречи да бъдат унищожени мисли, идеи и желания от автоцензурата, която всеки притежава, поддържа и развива в процеса на адаптация , живеене и ОЦЕЛЯВАНЕ

 

С други думи гробището “ИДЕАЛ   има за цел не да събира боклуци; боклук, а да прави видими идеи и мисли, които противоречат или просто са ДРУГИ спрямо логиката  на ценностите, идеалите и критериите – пряк продукт на либералната демокрация – която е обществената, идеологическа  платформа  глобализирания финансов капитал,

Казано с други думи агенцията и гробището са си поставили непосилната/?/ задача да провокират открият и съхранят мисли, ненавременни и неподходящи в съвременния модел на организация и съществуване.

Като се избегне простото противопоставяне - избягване на понятия като радикално в опозиция на консервативно; авангардно/традиционно официално/алтернативно/ъндърграунд,  както и потребно/непотребно-боклук

 

 

Избягване на понятия като успех и успешно,  които в съвременните условия непременно реферират с просперитет, пари, слава, богатство, които са взаимосвързани и зависими и изграждат, осмислят и обуславят подплънката на съвременния морал, етика  и естетика ,

Въпросът за изкуство и красиво непременно  изплува в този ммомент – ако съвременното изкуство е плод , резултат на демокрацията и демократичната система, то непременно като идеология съдържа и е свързано с капитала в съвременния си вариант – всичко, което в дълбочината си не реферира тези същности и стойности  - е незабавно и непременнно обречено на неуспех---- Тук ролята на агенцията”Утро” е да спаси плахите отпити за покълване на другостта и различното, като е напълно наясно, че тъй като в основата на всяко изкуство стоят междучовешките отношения, за да се случи промяна, развите, изменение в изкуството , трябва да се промени основата, практиката на междучовешски отношения и общуване. Самия опит да се провокира споделяне на идеи мисли встрани от необходимите  и чрез предоставянето им на гробищата за идеи е опит за промяна в модела на остойностяващите критерии за пълноценност.

 

Опити, проекти, идеи оказали се неосъществени, неосъществими, ненавременни, предоставени на агенцията и гробищата  им се дава шанса те да покълнат, да не се загубят , да провокират раждането на други подобни, най-малкото – по този начин  там, в гробищата идеал поне вероятността да придобият смисъл значение и влияние не е  изгубена завинаги.

 

Но  най-важното; най- важна е практиката на споделянето, предоставянето, доверието , преодоляването на страха или преодоляването на чувството за безмислие и автоцензура  - да се осмелим на си помислим че можем да мислим различно – тласкане на мисълта към нейните границикак да помислим НЕМИСЛИМОТО; да посегнем към него без стаха че ще изгубим себе си , това себе  което е продукт на индивидуализиращите функции на капитала и съвременната цивилизация; така необходимо за създаването на идеалния консуматор убеден че “всичко е лично за теб!” Да си различен – желанието да си различен е толкова еднакво и стандартно  че става подозрително

Подобно е и индивидуалното право на мнение; на вкус - Всеки разбира от изкуство; говори глупости – или просто казва – това ми харесва – значи е хубаво./малкото лирическо отклонение в посока индивидуалност/различност/ДРУГОСТ завърши/

Основната разлика, която необяснена предизвиква объркване е също че Агенцията и Гробищта не толкора се занимават с интелектуалния боклук, въпреки не се изключват тази възможност, колкото със съхраняване на памет и спомен, И тъй като става дума и за спомен – спомените за разлика от паметта са емоционално ориентирани, спомените предизвикват и ВЪЗТАНОВЯВАТ емоции, усещания, чувства; предизвикват сълзи ,усмивка, умиление – Агенцията предоставя предимство на ТОВА, КОЕТО НЕ ИСКАМЕ ДА СИ СПОМНЯМЕ като предоставя възможност вместо да се изтласква и подтиска в посока на несъзнаваното,  негативността да се обективира и отдели , и така да освободи психиката от ненавременни товари и от опасността потиснатите негативности да връхлетят отмъстително съзнанието  с натрупаната мощност ферментиралото несъзнавано.

 

Това , което не е и не би било да бъде основна цел на агенцията и гробищата е да се самоопределя като неосъществена радикалност, като контейнер за душевни отпадъци, като дефинираща се маргиналност, като опозиция на каквато и да е официалност – това би трябвало да е извън полезрението на дейността на Гробищата и Агенцията

Агенцията притежава ясното съзнание, че различни/други практики и идеи за да покълнат трябва да не се експонират преждевременно на светлина, в публичното пространство, трябва да се държат на сянка/на тъмно в оптимални условия - гробищата за идеи е тази подходяжа метафора и електронна практика, която може да осигури покълване и възраждане на “ненавременните” мисли “неподхождящите” идеи “глупавите” вълнения чрез споделяне на приницпите на доверие, съмишленичество, съпричастност, безкористност  и взаимопомощ

Агенцията разсъждава отвъд “авторското право” споделените, предоставените идеи продължават да живеят, с възможността да се развиват, допълват и реализират извън своите създатели, с което дарителите продължават да живеят чрез тях, защото едно от задължителните условия  при ползването на идеи от гробищата е да се обявява и техния дарител/”гробар”

 

 

Агенцията счита че създаването и поддържането на Гробищата “идеал” ще стимулира идеи, мисли и впечатления склонни към себеотричане и игнориране като смислени; както и да се задържат на повърхността на съзнанието подпомагани от идеята че все пак има място където те, идеите, мислите, впечатленията с блуждаеща стойност могат да имат смисъл и значение, или да придобият такива в ръцете,в главата на друг.

 

 

Гробищата ИДЕАЛ и погребалната агенция работят в интернет среда  - мрежата предполага като друга социална среда възможности за споделяне съпричастност и колаборативни дейности отвъд граници, региони и държави. Мрежата като приницно нова социална среда улеснява изясняването на личностните идентификации, което облекчава споделянето, както и провокира  проявяването на изтласкани на границата на съзнанието и отвъд нея  поддтиснати съдържания,  с което може да притежава и определен психотерапевтичен ефект – анонимността на проявите в мрежата , скриването зад псевдоними, зявяване на фалшива възраст пол, име , дейност, семейно положение , освобожданавето от задълженията; личините, физически и психологически задължени, обвързвания и зависимости  от и в другия , живия; в плът и кръв живот, отдалечаването от тялото, което мрежата предлага  в своята комуникационно среда, обещава и облекчава напреженията и противоречията на идеаланата, нематериалната страна; страна на човешката същност наречена дух, с грубата материя - веществената телестност която тежи, трябва да се храни, телесността, която се уморява и остарява – Обещаното от Мрежата освобождаване от веществеността; новата социална среда която Мрежата предлага предпоставят и облекчено превключване , подмяна на личностната идентификацшия - социалният живот в мрежата предлага нови и повече възможности за проява   - аватарите на Кришна са подходяща метафора за случващото се.

Продуктите на интелектуалната, емоционална, психична  човешка дейност, които не намират място, /поради противоречие с съвременния живот – с идеалите на оцеляване , просперитет, прогрес, вместо подтиснати и изгласкани в перифериите на съзнанието  а и в по-лош вариант - в подсъзнанието – от където могат да се стоварят върху личността отново като активирани архетипи, или в провокираната противоположност на анимата и в сянката/ могат предоставяйки ги на Агенцията и Гробищата “ИДЕАЛ” да придобият тази перспектива, която ни е необходима за оцеляването в съхраняване, отделяне и споделяне на същности чиито стойности обикновено премаме като ненавременни , неприемливи, незначителни, неуспешни, перверзни, осъдителни – но точно те обикновено са най-човешките които са отвъд конюнктурата на Ежедневието,  Гробището “ИДЕАЛ” както и Погребалната Агенция “УТРО” искат да предизвикат/някак си/ да облекчат и помогнат, ползвайки виртуалното нет и уеб пространство процеса на споделяне; отделяне и съхраняване на тежките “неподходящи” ненавременни мисли, емоции и неосъществени желания и идеи; тежките и черни води, които ни затлачват, което изобщо не означава че те са ненужни, вредни, отпадък от емоционалния ни и духовен живот – точно обратното – агенцията счита че те са същто толкова важни като всички останали “позитивно” наречени съдържания и практики и точно за това запазването им и съхраняването им, наместо игнорирането им и “унищожаването” им е от съществено значение за психическия, емоционален и духовен баланс на човека.

-        Нещо повече – отвъд емоционалната оцветеност, зърното, сърцевината на всяка една прогребана идея, мисъл, спомен може да покълне, прероди като попадне на подходяжа  почва, структура, човек  - аналогия на намеренията на Агеницята и гробищата ИДЕАЛ напомня по форма и смисъл идеята която направи ЛИНУКС възможен и работещ , както и идеята за запазване на източника, извора,”source - a” отворен за всеки който иска да го ползва променя и развива само че това касае света на идеите , мислите, емоционалните и психически съдържания, благодарение на които все още можем да се наречем хора

 

 

Агенцията счита че в заявения еднополюсен и позитивен свят, в който сме въвлечени –лишаването от възможност за негативността като другост на съвременната цивилизация с доминиращ американски модел, рефлектира като изтласква и с това провокира същата тази негативност и другост да се надигне от тъмните води на човешкато психика, да разбуди атавистични несъзнавани съдържания и тази провокирана колективна патология е поредната, последна крачка към империята на злото, несъмненно рафинирана подобрена, усъвършенствана; съвръшенна в сравнение на дивия националсоциализъм от 1939

 

 

24.01.2001
венцислав занков