PUBLICATIONS BY venstsislav zankov ПУБЛИКАЦИИ НА ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ

            КНИГИ

2016

Венцислав Занков: Последните граждани на Кале, Сп. Следва бр, 34/2016 „Крепостите са непотребни”  стр.30-31 и  илюстрации към броя [pdf]

 

2012

“Carne tremula” Сп. "Следва" бр.27 2012 НБУ стр. 20-33 [pdf]

2011                 „Последният Давид”  галерия „Юзина” каталог„Енергии”

2009

2008

2007

2005

2004

2002

2001

2000

1999

1997

1995